Watson Kista Summit 2018

 

Analytics

Analytics lägger grunden för din kognitiva affär

Denna förmiddag sätter vi data i fokus. Data i alla former, på olika platser och med varierande värde. Vi kommer tillsammans med partners och kunder visa på hur man steg för steg blir ett datadrivet företag med ökad effektivitet, bättre kundupplevelse och intelligent innovation som resultat.

Vi kommer att prata om områden som governance, visualisering, data science, machine learning, data management - alla mycket viktiga områden för att ha kontroll på och kunna omvandla tillgänglig data till värdefulla insikter.

För att kunna dra nytta av kognitiva system fullt ut behöver du börja med att koll på dina data – vi hjälper dig på vägen.

AGENDA

Välkomna!
Moderator: Håkan Andersson, teknisk chef, IBM Analytics

IBM’s point of view on Analytics - nu och i framtiden
Talare: Asbjörn Natås, Nordic Sales Leader Analytics SaaS, IBM

Data Science & Machine Learning
Talare: Tobias Eriksson, Nordic CDS leader, IBM och Ulf Nilsson, Predictiv Anlalytics Solution Architect, IBM

Security

Innovera för en ny säkerhetsverksamhet

IT-Säkerhet står väldigt högt på agendan över hela världen, eftersom attackerna är mer sofistikerade och organiserade än någonsin tidigare. Företag och organisationer vänder sig till tjänsteleverantörer för att få hjälp att skydda sig mot dessa hot och för att undvika eller minimera de konsekvenser som dessa attcker kan få, t ex kostnader, minskad produktivitet, minskade intäkter och minskat förtroende från kunder och allmänhet.

Under 2016 upplevde vi många fler cyberattacker än vi gjort tidigare , med mer än 4 miljarder läckta poster, fler registrerade DDoS-attacker än någonsin tidigare, ransomware och spam. Ingen eller väldigt få har varit helt opåverkade*.

*) IBM X-Force Threat Intelligence Index 2017


Digitalisering och innovativ teknik är inte bara till nytta för ditt företag. Det kan också vara en stor exponering för ditt företag.

Under förmiddagen kommer du att:

  • träffa och lyssna på  med säkerhetsexperter och få del av den senaste kunskapen om cybersäkerhet.
  • lära dig mer om "best practise" och förslag till säkerhetsstrategier som du direkt kan tillämpa i din verksamhet.
  • dra nytta av de senaste insikterna om hur man bekämpar hot, förbättrar servicen och hanterar risker.

Var med och lär dig av erfarna säkerhetskollegor och experter som delar med dig av hur man klarar av de ökande säkerhetsutmaningarna och är beredd att bekämpa de ökande cyber-hoten.

Vi är säkra på att ditt deltagande kommer att vara värdefullt för din verksamhet!

AGENDA

IBM Security Strategi
Talare: Peter Holm, Sweden Country Manager Security Systems, IBM och Kaja Narum, Integrated Business Unit Leader Security, IBM

Security Operations Center behind the curtain
Talare: Marcus Hallberg, Technical Solution Specialist, IBM Security

From Log to SIEM ... and Incident Response
Talare: Marcus Hallberg, Marcus Hallberg, Technical Solution Specialist, IBM Security och Victor Grane, Techical Sales, IBM Security

IoT Security
Talare: Torbjörn Andersson, Senior Security Consultant, IBM

GDPR

Har ni kommit en bit på er GDPR-resa och är redo att ta nästa steg?

Nu är det mindre än sex månader kvar och vi antar att ni redan har kommit en bit på vägen i er strävan att uppfylla kraven för GDPR (General Data Protection Regulation - EU:s persondataskyddslag). Den träder ju i kraft den 25 maj 2018.

Personlig information samlas idag in som stöd för företag när de ska sälja sina produkter och tjänster - och kunder får i sin tur bättre kvalitet och service genom detta. Samtidigt är det viktigt att vara transparent med vad som samlas in och varje typ av datainsamling bör vara i paritet med vad den ska användas till.

Om ni är redo att ta nästa steg då är det ett bra tillfälle att besöka oss och höra det senaste av insikter och erfarenheter från företag som kommit en bit på väg. Bl a kommer IBM att redovisa hur långt vi kommit och vad vi gör för att uppfylla kraven.

Målgrupp: För dig som är strategiskt och/eller operationellt involverad i din organisations förberedelse för GDPR. Vi tror att du skulle kunna vara data officer, analytics officer, data protection officer, information management professional, compliance officer, data privacy officer, information security officer, risk officer, digital transformation leader, digital officer, data architecht, security professional, enterprise architecht, business professional eller liknande.

AGENDA

Welcome and Introduction
Talare och moderator: Sten Löfgren, Security/GDPR Marketing Leader, IBM Nordics

Summary
Talare och moderator: Sten Löfgren, Security/GDPR Marketing Leader, IBM Nordics

Obs! Kunder ansvarar själva för att de följer olika lagar och förordningar, inklusive Europeiska unionens General Data Protection Regulation. Kunderna är själva ansvariga för att få råd från behörig juridisk rådgivare angående identifiering och tolkning av relevanta lagar och regler som kan påverka kundens verksamhet och eventuella åtgärder som kunderna kan behöva vidta för att följa sådana lagar och förordningar. De produkter, tjänster och andra funktioner som beskrivs här är inte nödvändigtvis lämpliga för alla klientsituationer och kan ha begränsad tillgänglighet. IBM tillhandahåller inte juridiska, bokförings- eller revisionsråd eller representerar eller garanterar att dess tjänster eller produkter kommer att säkerställa att kunderna följer lagar eller förordningar.

Internet of Things

Hur kan du utveckla din verksamhet med Internet of Things? Vi har svaren.

Internet of things, en term som varit i ropet på senare tid. Men vad ska man ha all data från sensorernas dataflöden om man inte kan förstå den på riktigt? Det är först när man samkör den med annan relevant information och låter kognitiva moduler analysera den det framträder riktigt wow-upplevelser – mönster och samband som kan ge insikter till helt nya affärsmodeller.

Under den här eftermiddagen kommer kunder berätta om lyckade case och höra hur olika branscher får stora fördelar med internet of things. Och förstås hur Watson och ett kognitivt synsätt kan göra det ännu mer framgångsrikt.

Målgrupp: För dig som är CIO, CDO, Innovations-ledare, Produktägare, COO, Underhållschef eller Anläggningschef för att ge några exempel

AGENDA

Moderator: Hanna Brun, Watson IoT Försäljningschef, IBM Sverige

IBM’s point of view on Internet of Things.
Talare: Hanna Brun, Watson IoT Försäljningschef, IBM Sverige & Colin Williams, Business Development Executive IoT, IBM

Hur du hittar du en konkurrenskraftig position i IoTs olika ekosystem?
Smartare byggnader, Smarta hem och andra IoT ekosystem utvecklas blixtsnabbt. Många företag i ekosystemen positionerar sig inom områden som säkerhet, miljö och fritid. Några få kommer att lyckas och många kommer att misslyckas. Vilka är de viktiga frågeställningarna att ta hänsyn till och i vilken ordning ska du ta dem för att säkra ditt företags succé.
Talare: Jens A Dahle, Associate Partner, Digital Transformation, IBM.

Att skaka om en 10 000 år gammal industri med sensorer och dataanalys
IoT handlar om mer än att koppla upp oss själva och allt omkring oss. Det handlar i slutändan om att skapa påtagligt värde av det data som samlas in. IBM och Sandvik har tillsammans det senaste året omvandlat data till ökad produktion, minskade kostnader och förbättrad säkerhet. Allt detta 1000m under jorden i en av världens största diamantgruvor. Nu fortsätter vi skapa nya affärsmöjligheter för den globala gruvindustrin.
Talare: Louise Gunsjö, Kundansvarig industri, IBM och Jakob Rutqvist, Affärsutvecklingschef, Sandvik Mining & Rock Technology

Infrastruktur och molnet

Är din infrastruktur redo för den kognitiva eran?

Det pågår ett paradigmskifte inom samtliga branscher. Digitalisering, automatisering och mobilitet är nyckelord i denna transformationsresa. Detta ställer höga krav på infrastrukturen som möjliggör denna förvandling.

Denna halvdag vänder sig till dig som ansvarar för infrastruktur och ni får här möjligheten att ta del av praktiska exempel från verkligheten inklusive en demonstration av självlärande IT-leverans.

AGENDA

Välkommen!
Talare: Björn Käcke, Cloud Country Manager, IBM

Hybrid IT Strategi – bra att ha men hur kan en sådan se ut?
Talare: Johan Westman, Cloud and Cognitive Leader, IBM

Case: Bygg den lärande infrastrukturen - AI på riktigt
Talare: Erik Leung, Head of AI Solutions, Simplifai AS

Demo: Identifiera och åtgärda potentiella avbrott innan det blir ett avbrott – kognitiv IT leverans
Talare: Gunnar Karlsson, Associate Partner Resiliency, IBM

Summering
Talare: Björn Käcke, Cloud Country Manager, IBM

Digitalt samarbete

En bättre arbetsdag för de många människorna? Få mer och bättre gjort, i samarbete med engagerade kolleger från när och fjärran, och Watson förstås.

Distraktioner, små eller stora, och överflöd av information av tveksam relevans skapar ett brus som slukar tid och suger energi ur dig och kollegerna. Hur vore det att få relevant information istället? Eller att kunna samarbeta effektivt? Eller få de svar du behöver, kanske till och med utan att behöva söka efter dem eller veta vem som kan tänkas ha dem? När alla kan vara lika smarta som varandra, bara med några minuters fördröjning?! Hur vore det att oftare känna att du kan arbeta bra med vad som egentligen är ditt jobb?

Gör det möjligt med hjälp av de senaste verktygen för arbete och samarbete från IBM och våra partners Box och Cisco. Plus en dos Watson som kognitiv assistent i vardagen eller kognitiv rådgivare när du behöver det. Kom, lyssna och delta i diskussionen om hur detta är möjligt för er - utan att ni behöver låsa fast er långsiktigt i slutna tekniska lösningar i dessa tider av snabb förändring.

AGENDA

Samarbeta smartare, med valfrihet och effektivitet i kombination
One size doesn’t fit all. Klockan är slagen för lösningar som låser in. Med de senaste utvecklingarna öppnar vi på IBM våra samarbetslösningar för anpassning och integration som aldrig förr. Vad innebär det för dig?
Talare: Mattias Hermansson, Accreditated IT Specialist, IBM Collaboration Solutions

Marknadsföring

Watson hjälper marketing, sälj och supply chain

Varje interaktion är ett tillfälle att engagera kunden och för att bygga lojalitet och preferens för ditt varumärke handlar det om att skapa och leverera personliga, intuitiva upplevelser i alla skeden av kundresan. Du måste ha insikterna för att hålla dig i spetsen för vad som kommer här näst – redan nu. Kom till Watson Kista Summit för inspiration från våra kunder och experter om hur man skapar och driver en personlig upplevelse över kundresan och värdekedjan - och hur Watson kan hjälpa dig som professionell.

AGENDA

Välkommen och inledning
Talare och moderator: Victoria Rosell, Sweden Country Manager Watson Customer Engagement, IBM

Marknadsföring i en era av Artificiell Intelligens
Det pratas mycket om AI just nu. Men vad behöver du egentligen veta och vad kan du göra just nu, inte om 5, 10 eller 20 år? Under denna session kommer du att höra hur AI både kan hjälpa och påverka marknadsstrategin och även hjälpa till att omdefiniera kundresan.
Talare: Sebastian Thostrup, Regional Sales Manager, IBM Marketing Cloud Nordic

Tankar och idéer för en framgångsrik B2B Digital Handel
Ralf Seimertz VD för Fiwe, en av Nordens ledande konsultbolag inom eHandel, PIM, Marketing Automation etc. berättar om vad som kännetecknar en modern B2B eHandelslösning och vilka framgångskriterier som ställs på densamma utifrån erfarenheter från några kundprojekt.
Talare: Ralf Seimertz, VD, Fiwe

Digitalisering & IBM iX

Digitalisering - från strategi till lösning

Hur etablerar och genomför ledande organisationer digitala strategier tillsammans med IBM iX? Vi öppnar locket på en verktygslåda som skapar användarupplevelser och affärsresultat genom design, med stöd i lösningar från både IBM och världens största ekosystem av partners.

”Affär är IT och IT är affär – det går inte att frikoppla det ena från det andra längre!”. Med detta citat från en kund som brottas med att få till intern samverkan för förändring driven av ett ”utifrån och in”-perspektiv, så lägger vi grunden för en eftermiddag uppdelad i fyra block. Vi börjar med att berätta om hur våra strategikonsulter pragmatiskt och konkret hjälpt ledningsgruppen på en svensk startup med global räckvidd att vässa sitt framgångsrecept. Därefter talar vi om hur vi hjälpt ett av Sveriges äldsta och mest kända varumärken expandera sin affär genom ett partnerskap med IBM iX byggt kring Design Thinking, innovation och nyttjande av moderna teknologier. Vi fortsätter med att konkretisera vi vad partnerskapet mellan IBM och Salesforce – världens ledande ”Customer Platform” - innebär och visar exempel på integrerade affärslösningar som kombinerar Watson, Einstein, The Weather Company, Hybrid Cloud, Apple, Vlocity, Matrixx m.m. Till sist så avrundar vi med en rundtur på det Client Center där vi gärna möter kunder och partners, och exemplifierar hur vi konkret samarbetar i projekt i vår IBM Design Studio.

Målgrupp: För dig som är VD, Försäljningschef, Marknadschef, Kundservicechef, CIO, CDO, COO eller CFO.

AGENDA

Välkomna & introduktion till IBM iX
Vi hälsar välkomna och presenterar IBM iX som i egenskap av världens näst största digitala byrå kombinerar världsledande strategikonsulting med leverans av digitala lösningar byggda på ett ekosystem av partnerskap med ledande IT-leverantörer.
Talare: Per Söderberg Digital Strategy & iX Leader

Pierce – hur man trimmat sin strategi för att bli en global ”Experience Leader”
Sverigebaserade Pierce säljer motorsportsprylar på nätet i 16 länder på totalt 37 delmarknader. Bolaget började i ett garage, blev vinnare av Di Gasell 2017 och växer i rask takt med lönsamhet. Under en intensiv sensommarmånad jobbade IBM DS & iX tillsammans med ledningsgruppen och företagets kunder för att fastställa och konkretisera den framtida inriktningen, särskilt med avseende på kundupplevelsen. Vårt team beskriver hur de gick tillväga med fokus på strategi och design, och öppnar upp den verktygslåda som hjälper Pierce excellera digitalt i förhållande till världens alla “petrolheads”. 
Talare: John Gibe, Managing Strategy Consultant, IBM och Antouman Jallow, Senior Strategic Consultant IBM

Vasaloppet – hur man vallar för massiv kundtillväxt och innovation ”i fädrens spår”
Vasaloppet är ett av våra äldsta och mest kända varumärken. Genom löpande förändring av såväl affärsmodell och teknik så har organisationen etablerat en kultur som inte begränsas till att staka fram “i spåret” i klassiskt manér, utan snarare om att “skejta” ut i det okända men alltid med fokus på att leverera en upplevelse i världsklass. I mer än 50 år har IBM varit Vasaloppets innovationspartner. I detta block så berättar vi och Vasaloppet om styrkan i partnerskapet, och hur vi tillsammans med en spännande blandning av strategi, ekosystem och tekniska lösningar förändrat Vasaloppet för både befintliga åkare, potentiellt nya kunder, publik och även för nära & kära.
Talare: Jonas Pergament, Nordic Digital Strategy & iX Leader, IBM och Jon Svensson, Marknadschef, Vasaloppet

Bluewolf – matchmaker och innovatör i det globala strategiska partnerskapet mellan Salesforce & IBM
Våren 2017 annonserade Salesforce och IBM ett globalt strategiskt partnerskap med syfte att skapa lösningar för en era präglad av artificiell intelligens och kognitiva system. Bakom partnerskapet ligger Bluewolf, sedan 2016 ett helägt IBM-bolag och tillika ansvarigt för IBM:s konsultverksamhet kopplat till Salesforce. Vi introducerar Bluewolf – den äldsta och strategiskt ledande konsultpartnern inom det globala ekosystemet runt Salesforce – och ger exempel på vad Bluewolf tillför genom bl.a. presentation och demonstration av lösningar byggda kring Watson & Einstein med integrationer till lösningskomponenter från Apple, Vlocity, Matrixx m.m.
Talare: Johan Walldius Nordics Managing Director for Bluewolf, an IBM Company

Apple + IBM – från noll till 100 med sikte på mobila företagsanvändare
IBM och Apple har sedan flera år ett strategiskt partnerskap för att i grunden förändra hur företags anställda arbetar. Samarbetet adresserar branschspecifika utmaningar genom att ta fram transformativa mobila applikationer som tillgängliggör relevant data och insikter när och där användaren behöver dem, via iPhones och iPads. Vi exemplifierar de resultat som samarbetet givit upphov för några nordiska kunder och ger exempel på olika sätt att bedriva mobilt förändringsarbete.
Talare: Fredrik Alpen Associate Partner, IBM

IBM Design Studios – hur vi jobbar med kunder och partners för att skapa framtiden
Vi går på rundtur i vårt alldeles nyinvigda Client Center och stannar till vid våra IBM Design Studios. Där beskriver vi hur vi med Design Thinking som metodik genomför workshops tillsammans med kunder och partners.
Talare: Jonas Cidrin , Digital Strategy & iX Service Line Leader, IBM och Sebastian Berlin Management Consultant, IBM

Blockchain

En fördjupad titt in i Blockchain och dess teknik – i syftet att säkra kedjan av transaktioner från början till slut

Nu har du möjlighet att delta på en Proof of Techhology under en halvdag. Genom Blockchain introduceras en gemensam huvudbok för alla aktörer i ett affärsnätverk. Detta möjliggör att man kan följa och övervaka transaktioner i realtid. Det minskar väntan, ökar säkerheten och ger ökad handel i allmänhet. Här går vi på djupet och tittar på tekniken bakom samt hur man praktiskt gör för att påbörja ett projekt.

Målgrupp: För dig som vill testa på att komma igång med Blockchain och dyka ner i tekniken.

Begränsat antal platser.

AGENDA

Blockchain Explained
Asset Lifecycle Demo
Blockchain Architected
Hyperledger Composer
Demo
Blockchain Explored
Talare: Pål Krogdahl, CTO & Client Technical Leader, Financial Services Sector Nordic, IBM

Utveckla med Watson - Watson på svenska!

Vill du lära dig utveckla kognitiva appar och system? Välkommen att innovationslabba med Watson.

Kom till oss och utveckla din första kognitiva app under dagen med Watson, eller lyssna på ett par case presenterade direkt av folk som gjort dem. Det här är en dag för dig som vill göra saker själv oavsett om det är en liten egen chatbot eller om du har en revolutionerande affärsidé som du vill förverkliga kognitivt.

Målgrupp: Utvecklare och tekniskt intresserade entreprenörer.

AGENDA

Moderator: Martin Rydén, Technical Manager, IBM

Inledning

Talare: Martin Rydén, Technical Manager, IBM

En kristallkula för att prioritera teknisk skuld
Tänk om du fick möjlighet att slänga en blick i en kristallkula för just ditt mjukvaruprojekt. Denna kristallkula skulle omedelbart berätta var din största tekniska skuld finns, vilka delar av din kodbas som riskerar drabbas av defekter, och dessutom svara på hur väl din utvecklingsorganisation passar systemets arkitektur. Med denna information kan du direkt fatta strategiska beslut kring ditt system för att göra din utveckling mer effektiv och minimera framtida underhållskostnader.
I denna föreläsning presenterar Adam Tornhill just en sådan kristallkula skapad ur en fusion av datavetenskap och psykologi. Alla tekniker illustreras med en fallstudie av ett känt system och föreläsningen bjuder på ett nytt perspektiv som kommer att revolutionera hur du ser på kod.
Talare: Adam Tornhill, CTO på Empear

Om Adam: Adam Tornhill är en programmerare med psykologiexamen. Denna kombination ger Adam ett annorlunda perspektiv på mjukvaruprojekt. Adam är grundare av Empear där han designar verktyg för analys av kodbaser. Han är författare till böckerna Your Code as a Crime Scene, Software Design X -Rays, Lisp for the Web, och Patterns in C.

Effektivisera din marknadsföring med Watson
Talare: Group M

Summering och introduktion till eftermiddagens workshops

Hands on workshops

Datalagring AI

Vad bör man att tänka på?

AGENDA

IBM Systems välkomnar till vårt nya kontor och Client Center
Talare: Peter Nilsson, Sweden Country Manager System, IBM

IBM Power Systems & AI - Framtidens kognitiva system

Är din infrastruktur redo för Artificiell Intelligens (AI)?

AI och deep learning ställer extremt stora krav på din server-infrastruktur. Under eftermiddagen kommer vi visa nya POWER9 som är designad specifikt för AI. Vi kommer också att berätta om de nya verktygen och innovationer som OpenCAPI och NVIDIA NVLink vilka snabbt hjälper dig in i den kognitiva världen.

AGENDA

Välkommen
Talare: Peter Nilsson, Sweden Country Manager System och David Chancellor Madison, Cognitive & AI Sales Leader for Systems Europe, IBM

Deep Learning med hjälp PowerAI
Talare: Patrik Gunnersten, Conoa och Marcus Ekendahl, Inovia

Summering och nästa steg
Talare: Kristoffer Pettersson, High Performance Computing & Database solutions, IBM

Träffa våra affärspartner och utställare:

Fiwe. Premium Commerce Solutions

Rg19 Load

Middlecon AB

Infoware

Findwise. Search Driven Solutions

Atea

Lenovo

Arrow Education Services