Lösa innovationspusslet: - Sverige

Ett ramverk för konsekvent innovation inom bank och försäkring

I hundratals år har banker och försäkringsbolag kämpat för att balansera innovationer mot stabilitet och traditioner - och innovationen har dragit det kortaste strået. Den allmänna meningen inom finansbranschen är att den innovation som sker inte är så värdefull.

Men stämmer det? Och spelar det ens någon roll? Man kan säga att moderna ekonomier egentligen inte kan fungera utan bankernas och försäkringsbolagens stabiliserande tjänster, vilket inbegriper att omvandla osäkerhet till ekonomiskt hanterbara risker och att överföra fonder från marknadens aktörer till dem som har en affärsidé men inga medel att förverkliga den. Kan de här grundläggande tjänsterna förbättras med hjälp av innovation?

Våra studier visar att det utan tvivel förekommer innovationsprogram inom bank- och försäkringsbranscherna – från små förändringar till stora omvandlingar. Storskaliga förändringar, som att byta affärsmodell, kan ha störst effekt för att förbättra driftsmarginalerna, men de är ofta svåra att genomföra. Små stegvisa – men kontinuerliga – innovationer inom verksamheten kan vara ett bra sätt att anpassa sig till en föränderlig miljö och är i praktiken huvudkällan till innovation inom finansbranschen.

Hur kan då strukturerad innovation genereras inom finansbranschen? Beslutsfattare måste känna igen och förstå vad som sätter igång innovationer och utarbeta ett ramverk som hjälper dem att främja innovationer på ett konsekvent och tillförlitligt sätt.

Genom att bättre förstå vad som sätter igång innovationer kan banker och försäkringsbolag utarbeta ett effektiv ramverk som kan leda till radikala och användbara innovationer för kunderna.

Lösa innovationspusslet
Ett ramverk för konsekvent innovation inom bank och försäkring

Åke Freij är ansvarig för lösningar för finansbranschen på IBM Norden. Åke har en bakgrund inom finanstjänster och som managementkonsult, med chefsroller både lokalt och globalt. På IBM koncentrerar han sig på affärsutveckling och lösningsdesign och ger stöd åt försäkrings- och bankkunder inom frågor från arkitektur till innovation.
Fokusområdena är implementering av regelkrav, modellbaserad affärsutveckling, teknisk innovation och komponentbaserade affärsmodeller.
Åke Freij finns på adressen ake.freij@se.ibm.com.