Offentlig sektor

Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012
Avtalsnummer 7107/12 96-108-2011

Vi är mycket glada att vara tillbaka på Kammarkollegiets ramavtal för servrar. Vi hoppas och tror att många kunder i offentlig sektor också är det. Den offentliga sektorn är en stor och viktig marknad för IBM i Sverige och vi kan nu leverera såväl helhetslösningar som enbart hårdvara till myndigheter och kommuner.

Denna upphandling omfattar servrar och lagringslösningar med tillhörande programvara samt närliggande produkter som köps för att ägas av den avropande kunden. Den omfattar även tjänster kopplade till hårdvaran.

IT-Drifttjänster omfattas inte.

Syfte

Syftet med avropen på de kommande ramavtalen är antingen att avropa en specifik hårdvara och specifik tjänst för datacentret eller att avropa flera hårdvaror och tjänster för direkt eller successiv leverans.

Omfattning

Servrar

Med server menas i denna upphandling en värddator som betjänar andra datorer eller klienter. Upphandlingen omfattar servrar med olika konfiguration och som används för olika ändamål, t.ex. som:

Servrarna som omfattas av upphandlingen kan vara byggda och monterade på olika sätt t.ex. rackservrar, bladservrar och tornservrar. De kan också ha olika typer av operativsystem installerade.

Lagringslösningar

En lagringslösning lagrar olika typer av data såsom text, bild och ljud. Alla typer av lagringslösningar ingår i denna upphandling, men följande uppdelning har gjorts för att säkerställa att anbudsgivaren kan erbjuda olika typer av lagringslösningar:

Övrigt

Reservdelar och tillbehör till hårdvaran, såsom minne, nätverkskort eller hårddisk, ingår i denna upphandling och vid kommande avrop. Programvara som behövs för hårdvaran eller datacentret ingår också i upphandlingen och vid avrop, t.ex. programvara för systemövervakning, virtualisering, hårdvara (appliance) ingår om den i huvudsak används för drift av datacentret. Programvara som levereras som molntjänst (Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service) via Internet ingår inte i denna upphandling.

Kommunikationsutrustning som är integrerad med servrar och lagringslösningar kan ingå i ett avrop om det huvudsakliga syftet med avropet är att avropa server eller lagringslösning. Ett avrop vars huvudsyfte är kommunikationsutrustning kommer däremot inte att kunna ske från detta ramavtalsområde. Reservkraft och kyla kan också ingå i ett avrop om huvudsakliga syftet med avropet är att avropa server eller lagringslösning. Ett avrop på endast reservkraft eller kyla kan däremot inte ske från detta ramavtalsområde.

Bildskärmar kan också ingå i ett avrop om huvudsakliga syftet med avropet är att avropa server eller lagringslösning. Ett avrop på endast bildskärmar eller tunna klienter kan däremot inte ske från detta ramavtalsområde.

Tjänster

De tjänster som är kopplade till hårdvaran och medföljande programvara inom ramen för det aktuella upphandlingsobjektet är:

Ramavtalen omfattar inte:

 

Kontakta

  • Vill du veta mer om våra lösningar för offentlig sektor?


Lars Wiigh
Offentlig sektor IBM

IBMs blogg om offentlig sektor

Smartare kommuner

Smartare Kommuner gör stora besparingar med enkla medel.

%%sidebarspace%%