Offentlig sektor

Managementkonsulttjänster, område C, Analys

Syfte

Målet med upphandlingen och ramavtalen är att stödja den statliga förvaltningens anskaffning och användning av managementkonsulter genom att tillhandahålla efterfrågad kompetens till hög kvalitet och till bra villkor.

Omfattning

Ramavtalsområdet C, Analys, omfattar utförliga analyser/utredningar som ofta utförs i syfte att utröna möjligheterna för en senare verksamhetsutveckling eller organisationsförändring. Analysen eller utredningen sammanställs ofta i ett skriftligt gediget beslutsunderlag som kan användas av ledningen. Utredningar och analyser inom anbudsområde C utgör ett eget uppdrag och ligger inte enbart som en integrerad del i ett mer specifikt förändringsinriktat verksamhets- eller utvecklingsprojekt (jfr anbudsområde A – verksamhets- och organisationsutveckling.) Exempel på tjänster som kan avropas inom detta ramavtalsområde och som har tagits fram med hjälp av myndigheter framgår av avtalsbilaga 5.

 

Kontakta

  • Vill du veta mer om våra lösningar för offentlig sektor?

Lars Wiigh
Offentlig sektor IBM

IBMs blogg om offentlig sektor

Smartare kommuner

Smartare Kommuner gör stora besparingar med enkla medel.

%%sidebarspace%%