Offentlig sektor

IT-Drifttjänster 2010, Hosting

Syfte

Ramavtalsområdet syftar till att att möjliggöra drift av myndigheternas applikationer utgående från respektive myndighets eget behov.

Inom ramavtalsområdet ligger fokus på applikationsdrift och andra IT-drifttjänster utanför myndigheten.

Med drift inom IT-området avses leverantörens löpande åtgärder, i eller i anslutning till aktuellt IT-objekt (t ex Server, Klient eller Applikation), med syfte att objektet ska fungera enligt avtalad överenskommelse mellan myndighet och leverantör.

Överenskommelsen regleras vanligen med Servicenivåer som ska uppnås t.ex. avseende funktion och prestanda.

Omfattning

Ramavtalen omfattar följande tjänster:

Ramavtalen omfattar följande huvudtjänster:

Ramavtalen omfattar också stöd- och tilläggstjänster, exempelvis:

Ramavtalen omfattar inte:

 

Kontakta

  • Vill du veta mer om våra lösningar för offentlig sektor?


Lars Wiigh
Offentlig sektor IBM

IBMs blogg om offentlig sektor

Smartare kommuner

Smartare Kommuner gör stora besparingar med enkla medel.