Offentlig sektor

IT-Drifttjänster 2010, Helhetsdrift

Syfte

Ramavtalsområdet syftar till att tillgodose det breda och gemensamma behovet av Helhetsdrift inom IT-området drifttjänster, utgående från respektive avropande myndighets eget behov.

Inom ramavtalsområdet ligger fokus på helhetsåtaganden för IT-drifttjänster inom områdena Servrar, Datalagring, Klienter, Kommunikation och Service Desk.

Med drift inom IT-området avses ramavtalsleverantörens åtgärder i eller i anslutning till aktuellt IT-objekt (t.ex Server, Klient eller Applikation), med syfte att objektet ska fungera enligt avtalad överenskommelse mellan myndighet och ramavtalsleverantör.

Överenskommelsen regleras vanligen med Servicenivåer som ska uppnås t.ex avseende funktion och prestanda. Avtalet kan (men behöver ej) inkludera förvaltning och utveckling som ska genomföras av objektet, t.ex för att effektivisera driften.

Omfattning

Ramavtalen omfattar följande tjänster:

Ramavtalen omfattar inte applikationsutveckling.

 

Vill du veta mer om smartare förvaltning, kontakta:


Lars Wiigh
Offentlig sektor IBM

IBMs blogg om offentlig sektor

Smartare kommuner

Smartare Kommuner gör stora besparingar med enkla medel.

%%sidebarspace%%