Hoppa till huvudinnehållet

IBM Nätverk

Säkerhetsstudie för iSeries, pSeries och xSeries

En genomarbetad, väl dokumenterad säkerhetsplan kan reducera risker genom att i tid åtgärda en rad hot som om de inträffar kan få stora ekonomiska konsekvenser. I IBMs säkerhetsstudie görs en analys av förebyggande skydd och beredskapsåtgärder. Studien kan göras i två steg och utförs tillsammans med företagets personal.

Den omfattar de två huvudområdena:

Resultatet av säkerhetsstudien sammanställs i en rapport med rekommendationer för förbättringar av säkerheten samt ett förslag till en mall för en säkerhetsplan för företagets datorsystem. Rapporten presenteras och överlämnas vid ett uppföljningsmöte.

Tjänsten omfattar:
Grundmodul

Påbyggnadsmodul

Tidsuppskattning:

Grundmodul

Påbyggnadsmodul

 

1-1,5 dagar.

2-3 dagar.

Pris:
15 000 - 100 000 kr.

Kontakta oss

När du vill ha professionell rådgivning eller beställa en tjänst, ring och få information direkt på telefon.