Hoppa till huvudinnehållet

IBM Nätverk

Ersättningssystem för iSeries, pSeries och xSeries IBM Nätverk

Alla inom en verksamhet som använder datasystem är vanligtvis mycket beroende av att systemen fungerar för att klara sina arbetsuppgifter. Korta driftstopp kan kompenseras. Men långa avbrott får ofta allvarliga konsekvenser.

Händelser som stöld, vattenskada, brand, explosion o dyl kan totalförstöra en datoranläggning och orsaka stillestånd i dagar eller veckor. För att snabbt komma igång igen och få företagets datorsystem att fungera, kan ett avtal om ersättningssystem tecknas med IBM.

Tjänsten omfattar:
Ett avtal om IBM ersättningssystem innebär att om företagets datorsystem skadas och bedöms ej kunna återstartas inom 24 timmar, ställer IBM ett ersättningssystem till förfogande.

Transport av systemet sker till av företaget anvisad lokal. IBMs ersättningssystem finns hela tiden klart att användas.

Pris:
Från ca 1 500 kr/månad beroende på installationens storlek.

Övrig information:
Om behov finns av mer än två ersättningssystem i samma lokal/ fastighet måste avtalet anpassas efter de specifika förutsättningarna. Kontakta IBM Service och tjänster för information om tillgängliga modeller för ersättningssystem.

Kontakta oss

När du vill ha professionell rådgivning eller beställa en tjänst, ring och få information direkt på telefon.