Hoppa till huvudinnehållet

IBM Nätverk

Design och installation av nätverk

De flesta företags datorsystem och nätverk växer ständigt. Planering, översikt och dokumentation över såväl system som nätverk underlättar vidare expansion. En kabelinstallation från IBM möter kraven på ett framtidsanpassat, mångsidigt kabelsystem med god ekonomi. När ett nytt nätverk ska installeras eller ett redan befintligt nät byggas ut samarbetar företagets och IBMs projektledare från behovsanalys till installationen är avslutad.

IBMs kabelsystem är ett komplett system med 15 års garanti. Alla standards följs och systemet är protokollberorende. Installationen följer praxis och är sevicevänlig, vilket garanterar flexibla konfigurationsmöjligheter och goda överföringsegenskaper.

Tjänsten omfattar:

Pris:
Beroende på kabelinstallationens storlek och omfattning.

Kontakta oss

När du vill ha professionell rådgivning eller beställa en tjänst, ring och få information direkt på telefon.