Hoppa till huvudinnehållet

IBM Nätverk

Hi-fog™, brandskyddssystem

Från och med 1 januari 1998 är halon 1301 förbjudet för användning i brandsläckningssystem i Sverige pga negativa effekter på ozonlagret. Hi-fog är det mest kostnadseffektiva och effektiva alternativ när det gäller brandskydd. Systemet har fördelar som Halonsystem inte ens nått upp till.

En brandsläckning med gas ger en kraftig tryckvåg. I vissa fall kan damm virvla upp och innertak slitas loss. Rökgaserna med frätande ämnen och sot stöts ut i hela lokalen och tränger in i utrustning som ännu inte drabbats av branden. Med Hi-fog sugs rökens frätande ämnen ut och den tunna fuktfilmen fungerar som en temporär barriär mot rökämnen.

Hi-fog består av rent vatten och skonar såväl människor, maskiner som miljö.

Tjänsten omfattar:
Hi-fog är ett brandskyddssystem som producerar vattendimma med olika droppstorlek som slungas in mot brandhärden. De minsta dropparna absorberar direkt hetta och förgasas, medan större droppar når in till branden för att kyla ned och kväva. När dropparna förångas och därigenom tar större volym i anspråk i brandhärden, trängs luften och dess syre undan från elden. som därför kvävs.

Som projektledare vid en installation av ett Hi-fog system åtar sig IBM projektet från planering till test av det färdiga systemet.

Pris:
Från ca 70 000 kr, beroende på lokalens storlek och omfattning.

Kontakta oss

När du vill ha professionell rådgivning eller beställa en tjänst, ring och få information direkt på telefon.