Think!

Så blir hostingföretagen morgondagens vinnare

Differentiering - hostingföretagens överlevnad

Hostingaktörer konkurrerar både med varandra och med de skilda alternativ som finns för IT-drift. Vad ska du och dina kollegor då göra för att framtidssäkra er verksamhet? Nyckeln stavas differentiering – och här kommer några tankar på vägen:

Utmaning 1 Utmaning 2 Utmaning 3

Skapa en tydlig portfölj
Idag differentierar sig många hostingföretag genom att vara lokala, där personlig service och hög prioritet blir viktiga försäljningsargument. Fast snart räcker inte lokalanknytningen och fokus kommer då att förskjutas mot att ha rätt utbud.

Hur du paketerar dina tjänster, vilken servicenivå du kan erbjuda och om hur – och för vad – du tar betalt blir allt viktigare. Där är de frekventa flexibla prismodellerna en utmaning, eftersom hostingföretagen själva vanligen sitter låsta i fasta prismodeller.

Hitta rätt personal
När konkurrenterna flåsar i nacken, ökar vikten av att ha kompetent personal. Personer med passande profil – flexibla och med rätt affärstänk – är kritiska för att utveckla totalerbjudandet. Kanske kan förbättrade möjligheter till automatisering dämpa ditt arbetskraftsbehov?

Ta vara på molnets möjligheter
Molnet som leveransmodell har stor potential och kan vara en dörröppnare in till andra kontaktpersoner hos kunderna. Samtidigt ställs höga krav på hostingföretagens infrastruktur: kunderna vill ha ett flexibelt utnyttjande, medan hostingföretaget behöver långa, fasta avtal för drift.

Samarbeta – ensam är inte stark
Mycket pekar mot att samverkan och partnerskap blir rätt väg att gå, där möjligheterna att tillsammans möta kunderna, och i det mötet fokusera på sin kärnkompetens, ökar. Det kan t ex handla om konsulttjänster, eller om en gemensam produktportfölj som levereras som molnlösningar.

En annan variant är att undvika egna servrar och att istället hyra in sig en serverhall, eller att själv agera som återförsäljare av större, internationella bolags hostingtjänster. Oavsett tillvägagångssätt, handlar det om ett breddat utbud utan att göra större, egna investeringar.

Ha bästa infrastrukturen!
Att öka servicenivåerna och kunna möta kundernas skiftande behov, samtidigt som kostnaderna hålls nere, gör att du även måste se över din infrastruktur. Den måste helt enkelt vara mer flexibel, mer skalbar och bättre nyttjad än konkurrenternas.

Hitta ett enklare sätt att hantera infrastrukturen

För ett hostingbolag är IT är en intäktskälla som bara måste fungera, och som har stor påverkan på både lönsamhet och varumärke. Många IT-miljöer ser förvånande lika ut med ungefär samma leverantörer med för ett hostingbolag är det en nödvändighet att ha en IT-miljö som är betydligt mer effektiv och flexibel än sina kunders. IBM har lösningen för en sådan en IT-miljö. Därmed kan ni förbättra ert erbjudande till era kunder utan att ge avkall på vare sig kortsiktig eller långsiktig lönsamhet.

IBM PureFlex System ger er en konsoliderad, optimerad och automatiserad lösning - redo för molnet. PureFlex System är en helt integrerad lösning bestående av såväl hårdvara som mjukvara - färdigkonfigurerad och byggd för en konsoliderad, optimerad och automatiserad användning. Förutsättningar för er att leverera IT-infrastruktur till verksamheten i tid och till rätt pris, om och om igen.

PureFlex System är en ny typ av system designade för att förenkla IT och IT-infrastruktur. Det bygger på tre viktiga egenskaper: inbyggd expertis, designad med integration samt erbjuder en förenklad upplevelse.

Säkra kundernas viktigaste tillgång – deras data

Att vara värd för ovärderliga mängder data är förstås en ära. Samtidigt gör den enorma tillväxten av kunddata att existerande lösningar för backup och återställning inte längre klarar av att möta behoven av skalbarhet, prestanda och tillförlitlighet. Att addera separata extralösningar brukar dessutom inbegripa en ökad grad av komplexitet, risk och kostnader.

Tivoli Storage Manager Suite är en produktfamilj som gör det smidigt att hantera stora mängder information, genom att kontrollen och administrationen sköts från ett enda ställe. De avancerade, skalbara produkterna bidrar till att öka effektiviteten och minska kostnaderna relaterade till lagerhantering. Lösningarna kan anpassas efter dina behov tack vare en kapacitetsbaserad prismodell – du köper helt enkelt bara de komponenter du behöver för stunden och kan bygga på vartefter.

Övriga lösningar gällande lagring

Hantera det ökande integrationsbehovet

Intresset för molnlösningar växer konstant hos kunderna. Men i samma takt som allt fler väljer molnet, växer också hostingleverantörernas behov av att kunna hantera ett stort antal integrationer mellan olika applikationer. I en studie som genomfördes av analysföretaget THINKstrategies i slutet av 2011, rankades integration som en av topp-fem-utmaningarna framöver. Hela 80 % av respondenterna angav också att just integration är en av de stora tidstjuvarna.

WebSphere Cast Iron Cloud Integration är en snabb och smart lösning som snabbt lönar sig. Den gör att du på bara några dagar kan integrera applikationer både i molnet och på plats. Det här frigör i sin tur både IT- och personalresurser, som istället kan vikas åt mer strategiska projekt som utvecklar verksamheten och höjer kundservicen.

Att finansiera nya lösningar

För både små och stora hostingaktörer kan nödvändiga investeringar i hård- och mjukvara innebära påfrestningar rent ekonomiskt. IBM Global Financing kan hjälpa till att förvärva de IT-lösningar verksamheten behöver på ett så kostnadseffektivt och strategiskt sätt som möjligt. Vi erbjuder en mängd finansieringsalternativ, där du kan välja det alternativ som uppfyller just dina krav och som hjälper ditt företag att hantera kassaflöde och tillgångar optimalt.

Aktuellt inom hosting

Allt fler företag köper IT som tjänst

Publicerat: Tisdagen den 26 februari 2013

Radar group (IDG) ser att trenden att den traditionella it-portföljen krymper, till förmån för att köpa it som en tjänst, håller i sig.


Välkomna alla hostingbolag!

Publicerat: Fredagen den 07 december 2012

Nu lanserar IBM ett nytt PartnerWorld-initativ för hostingbolag. Syftet är stötta er till ökad tillväxt och bättre lönsamhet. Lyssna in på vårt virtuella lanseringevent.


Finansieringserbjudande

Hostingrapport - utmaningar & möjligheter

 
Den 12 januari 2012 samlades elva hostingaktörer från södra Sverige på Grand Hotell i Halmstad för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter för sin bransch.

Kontaktpersoner

Mats Holmberg
Business Line Manager, hostingföretag
Magnus Mårtensson
Business Line Manager, hostingföretag

Vill du ha hjälp?

Kontakta mig, Katarina Varenius, för önskemål om ämnen eller frågor