Verksamheten på Lidingö överförs till Rom och Raliegh

Sveriges äldsta it-företag

Klicka på bilden för att få den i tryckbart format. 1995

IBM Nordiska Laboratorier på Lidingö utvecklade från början hårdvara för processtyrning. Från 1983 renodlade man verk-samheten och arbetade enbart med programutveckling, framför allt program för rationell drift och styrning av datacentraler.

I samband med att IBM konsoliderade det internationella utvecklingsarbetet till färre laboratorier överfördes verk-samheten till Rom och Raliegh 1995. Personalen vid Lidingölaboratoriet fortsatte att arbeta med tekniskt kundstöd för client-server-program och flyttade 1996 till IBMs huvudkontor i Kista.

En smartare planet

Följ vår blogg, tyck till och diskutera - en smartare planet skapar vi tillsammans!