Järfällafabriken lägger ner

Sveriges äldsta it-företag

Klicka på bilden för att få den i tryckbart format. 1994

Järfällafabriken invigdes 1970. Nästan hela fabrikens produktion gick på export så att IBM i Sverige under flera år exporterade för lika mycket som man importerade. År 1988 hade fabriken ökat sin produktion så mycket att den var IBMs största skrivarfabrik i världen.

1989 flyttade försäljningen till det fristående bolaget LexMark och Järfällafabriken blev en ren underleverantör. På sikt kunde Sverige inte konkurrera som tillverkningsland och 1994 sålde IBM sin aktiemajoritet i fabriken.

En smartare planet

Följ vår blogg, tyck till och diskutera - en smartare planet skapar vi tillsammans!