Samhällsansvar (CSR)

Vårt samhälle. Vår värld. Vårt ansvar.

En enskild dator kan göra mycket för en hel värld.

De flesta av världens en miljard persondatorer vilar under större delen av sin påslagna tid. Samtidigt arbetar forskare med att hitta ett botemedel mot cancer, vaccin mot AIDS, förhindra svält och lösa många, många fler problem. För att göra alla de beräkningar som krävs behöver forskarna ständigt enorma mängder datakraft.

Genom World Community Grid kan man bland annat stödja projekt för att producera rent vatten eller hitta bättre behandlingsmetoder för aids.
Genom att donera sin outnyttjade datortid till World Community Grid kan man bland annat stödja projekt för att hitta mer effektiva och billigare metoder för att producera rent vatten eller till projekt som för att hitta bättre behandlingsmetoder för aids snabbare.

IBM lanserade World Community Grid redan i november 2004, där enskilda persondatorer kan låna ut sin datakraft till forskningen. Tack vare att IBM använder sig av en väl beprövad grid-teknik skapas ett system som vida överträffar kraften hos flera superdatorer. Analyser som normalt skulle ta år att beräkna kan förkortas till månader.

Varje dator som ansluts till World Community Grid bidrar alltså till stor samhällsnytta. Istället för att bara stå där och vila.

En person kan göra skillnad, så bidra du också!

Vill du veta mer om IBMs samhällsansvar?

Kontakta Susanna Salwen, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR)

Bloggat om CSR

  • Delta i diskussionen kring samhällsansvar!

    Syftet med bloggen En smartare planet är att väcka tankar och lyfta fram lösningar som kan göra den här planeten smartare. Ett intressant ämne är just samhällsengagemang (CSR).

Relaterat kring CSR