Samhällsansvar (CSR)

Vårt samhälle. Vår värld. Vårt ansvar.

Jammen - Ett smartare Sverige

Under tre dagar i maj 2011 gav IBM Sverige unga mellan 15 och 25 år möjligheten att över nätet diskutera sina idéer om framtiden. Deltagarna genererade omkring 2000 inlägg inom fokusområderna: Utbildning, Boende, Fritid, Jobb och entreprenörskap samt Demokrati och påverkan.

Vi på IBM är övertygade om att samhället har mycket att vinna på en förnyad och innovativ medborgardialog, därför ville vi sammanföra ungdomar så att de tillsammans kunde diskutera framtidsvisioner, möjliggörare och praktiska lösningar och vi vill gärna se en fortsättning på den här typen av initiativ.

Jammen har sammanställts till en rapport som skickats till politiker och tjänstemän på olika nivåer. Bland annat lämnades rapporten till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och Stockholms finansborgarråd Sten Nordin.

IBM hoppas att fler följer i våra spår och att denna rapport ska fungera som diskussionsunderlag och inspiration i resan mot ett smartare Sverige.

Rapporten överlämnades till Stockholms finansborgarråd Sten Nordin av Johan Sandell, VD IBM Svenska och till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni av Lars Wiigh, IBM

Fakta om jammen Ett smartare Sverige:

Vill du veta mer om IBMs samhällsansvar?

Kontakta Susanna Salwen, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR)

Bloggat om CSR

  • Delta i diskussionen kring samhällsansvar!

    Syftet med bloggen En smartare planet är att väcka tankar och lyfta fram lösningar som kan göra den här planeten smartare. Ett intressant ämne är just samhällsengagemang (CSR).

Relaterat kring CSR