Miljöansvar

Vår väg mot ett grönt resultat.

Minskad miljöpåverkan med energisnål och effektiv datahall

I Kista i norra Stockholm finns en av IBMs gröna datahallar. En hall som byggdes på sjuttiotalet, men vars teknik står sig än idag. Det som är så speciellt med denna datahall är att den under de kalla månaderna värmer upp IBMs kontorsbyggnad. Dessutom är servrarna i hallen utvalda och uppsatta för att dra minimalt med ström. Hallen har fått besök av såväl företagsledare, som ledande politiker och forskare.


I IBMs datahall i Kista återvinns värmen som servrarna genererar för att värma upp kontorslokalerna ovanför. Lösningen togs fram redan under slutet av 1970-talet och kan betraktas som banbrytande än idag.

Den gröna datahallen är bara ett exempel på hur vi arbetar miljövänligt. Den stora poängen är att vi tar ett helhetsgrepp kring vår kunds utmaning och ser till att miljöhänsynen tas in i alla aspekter, från smarta inköps- och transportsystem till strömsnåla datorer och samarbetslösningar för att minimera mängden resor. Vi arbetar hela tiden med att göra våra produkter och tjänster ännu bättre och på att komma på nya smarta sätt som på sikt kan leda till en bättre miljö.

Fakta om IBMs datahall i Kista:

Ladda ner broschyren om IBMs datahall i Kista:

Vill du veta mer om IBMs miljösansvar?

Kontakta Susanna Salwen, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR)

En smartare planet bloggen

Relaterat kring vårt miljöansvar