Miljöansvar

Vår väg mot ett grönt resultat.

Innovativa lösningar som gör skillnad för världen

IBM vill på alla sätt som är möjliga bidra till en hållbar utveckling för vår värld. Vi strävar efter en miljö med rent vatten, ren luft, där det finns tillgång till grön el i elnäten med minimala energiförluster. Vi vill även hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan. IBM tar ett unikt helhetsgrepp på dessa utmaningar som kombinerar vårt tekniska nytänkande, med vår djupa kunskap inom olika affärsområden och vår industrispecifika expertis.

Vi arbetar för att göra våra existerande produkter och processer mer effektiva, både för miljön och för affärernas skull. Parallellt med detta utvecklar vi nya innovativa lösningar som kan göra världen smartare och som leder till ekonomiska och operativa förbättringar samtidigt som de minskar miljöbelastningen.

Energi- och klimatrelaterade frågor står på toppen av vår strategiska agenda. IBMs lösningar kan hjälpa våra kunder att reducera sina kostnader samtidigt som de systematiskt minskar elektricitetsförbrukningen, avfall och utsläppet av koldioxid.

Vi hjälper även våra kunder att bli mer energieffektiva, att implementera nya produktionssätt och distribution av varor och tjänster som tar hänsyn till miljön samt hanterar resurserna på ett miljövänligt sätt. På så vis kan vi förändra hela industrier till att arbeta mer effektivt, vilket är bra både för miljön och plånboken.

Aktuella miljöinitiativ

Vill du veta mer om IBMs miljöansvar?

Kontakta Susanna Salwen, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR)

Blogg: En smartare planet

Relaterat kring vårt miljöansvar

Kommunicera med oss