Samhällsansvar (CSR)

Vårt samhälle. Vår värld. Vårt ansvar.

Samhällsansvar är en av IBMs grundvärderingar

IBMs samhällsengagemang över 100 år

Att ta vårt ansvar i samhället är en av IBMs grundvärderingar och vi strävar efter att det ska genomsyra allt vi gör. IBM har utvecklat en genomgripande strategi för företagets samhällsengagemang . Vi fokuserar på specifika samhällsfrågor, däribland miljö, ekonomisk utveckling, utbildning, hälsa, läskunnighet, språk och kultur.

IBMs dagliga verksamhet handlar om att tillsammans med våra kunder skapa innovativa lösningar som bidrar till våra kunders affärer. Vi sätter även stort värde på att dessa innovationer även bidrar till att göra vår värld bättre.


IBMs volontärprogram fyller 10 år

IBMs globala volontärprogram On Demand Community, har sedan starten för 10 år sedan engagerat 246 000 IBMare som tillsammans bidragi med drygt 16 miljoner volontärtimmar och samlat in nästan 40 miljoner USD till ideell verksamhet.

Inom On Demand Community har IBMare möjlighet att registrera det ideella arbete de utför och brinner för. Projekten kan sedan söka både anslag och resurser från IBM. Välgörenhetsorganisationer kan också själva registrera projekt där de tror att IBM kan bidra med kompetens och expertis.


 • Mattecentrum

  Mattecentrum

  IBM samarbetar med Mattecentrum, som är en ideell förening som erbjuder gratis läxhjälp i högstadie- och gymnasiematematik

 • NextUp

  NextUp

  IBM samarbetar med Next Up 2014, som är en IT-inspirerad tävling där åttondeklassare tävlar lagvis med att lösa verklighetsbaserade problem hos ett antal IT-företag i Sverige.

 • transfer.nu

  Transfer

  IBM samarbetar med Transfer, som förmedlar föreläsningar till skolan från näringslivet, med syfte att skapa insikt i yrkeslivet samt inspirera till studier och entreprenörskap.


11,871,120 Hours North America; 2,161,820 Hours Europe; 977,739 Hours Asia; 357,855 Hours South America; 19,690 Hours Africa; 467,392 Hours Oceania
2011 firade IBM sitt hundraårsjubileum bland annat med ett utökat engagemang i volontärsarbete. IBMarna bidrog då frivilligt med mer än 3,1 miljoner timmar, vilket motsvarar mer än 1070 års arbete.

2011 firade IBM sitt hundraårsjubileum bland annat med ett utökat engagemang i volontärsarbete. IBMarna bidrog då frivilligt med mer än 3,1 miljoner timmar, vilket motsvarar mer än 1070 års arbete.

Vill du veta mer om IBMs samhällsansvar?

Kontakta Susanna Salwen, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR)

Bloggat om CSR

 • Delta i diskussionen kring samhällsansvar!

  Syftet med bloggen En smartare planet är att väcka tankar och lyfta fram lösningar som kan göra den här planeten smartare. Ett intressant ämne är just samhällsengagemang (CSR).

Relaterat kring CSR

 • CSR SWEDEN

  IBM är en del av CSR Sweden

  CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och engagemang.

Kommunicera med oss

Göra gott lönar sig

 • Läs IBMs rapport om hur ett stort samhälls-engagemang påverkar varumärke och uppfattning om produkter.