IBM Partner Summit 2012

Gör dig redo för framtiden!

Den 22 november är det dags för vår årliga partnersammankomst, en dag då vi tillsammans inspireras och lägger grunden för nästa års arbete. I år möts vi på Münchenbryggeriet i Stockholm, där vi bjuder på föredrag, gästtalare, workshops, god mat, mingel och underhållning.

Tonvikten ligger på partnerskapet med IBM i en föränderlig värld. Hur anpassar vi oss bäst till den framtida marknaden – där vi både möter gamla bekanta och nya beslutsfattare med en väsensskild syn på IT – och blir en del av kundernas innovation?

På agendan står bl a följande:

  • Johan Sandell, VD för IBM Svenska AB, beskriver IBMs framtidsvision.
  • Radar Groups VD Hans Werner berättar om en IT-marknad i förändring och om hur vi påverkas av rörelsen mot öppen IT, nya beslutsfattare, investeringar inom strategiska områden och den ständigt ökande datavolymen.
  • Psykologen Steve Wicks tipsar om hur du kan bli ännu bättre på att bygga långsiktiga affärsrelationer.
  • IBM Forum Nordic finns på plats för att visa hur du kan förhöja värdet i mötet med kunden genom exempelvis utställningar, demonstrationer och marknadsföring.
  • Under dagen äger IBMs prisutdelning inom följande kategorier rum: Cross selling partner of the year, Rookie of the year, Networking partner of the year, Competence partner of the year, Strategic deal of the year och Smarter Business partner of the year.

Som en röd tråd genom dagen löper orden engagemang och framåt – ord som vi tycker illustrerar just det som krävs för att framgångsrikt kunna möta våra gemensamma kunder. Förhoppningen är att vi vid dagens slut ska känna oss rätt rustade för – och riktigt peppade på – att ge oss rakt in i framtiden!

Glöm inte att i förväg välja vilken workshop du vill delta i. Du kan läsa mer om dem i agendan.

Varmt välkommen!

Einar Halvorsen Lisbeth Vigermyr

Einar Halvorsen
Partnerchef Software Group
IBM Svenska AB

Lisbeth Vigermyr
Chef Business Partner Organisationen
IBM Svenska AB

Kontakta Liv Sahlberg

Datum, tid och plats

22 november, kl 08.30
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2


Visa större karta

%%sidebarspace%%