IBM SmartCloud

SmartCloud Computing - IBMs molntjänster
Tänk över IT
Återuppfinn din verksamhet
Bli en vinnare med IBM SmartCloud

IBM SmartCloud Computing – Privata Clouds
Integrerade tjänsteleveransplattformar som omfattar maskinvara, lagring, nätverkstjänster, virtualisering och program för tjänstehantering. De här systemen är optimerade för arbetsbelastningar och utgör en privat molnmiljö där datacenter omvandlas och du kan bygga en dynamisk infrastruktur för bättre tjänster till lägre kostnad.


Tilldela IT en strategisk roll genom att dynamiskt leverera tjänster via en molnplattform.

IBM erbjuder ett flexibelt sätt för ert företag att närma sig molnet. Var du startar din resa beror på vad ditt företag behöver. Tanken är hitta balansen mellan att vara utrustad för att uppnå kortsiktiga mål och att ta till vara på framtida möjligheter.

Då IT infrastrukturen idag utsätts för allt fler utmaningar måste företag se till molnlösningar för att leverara sina IT tjänster. IBM hjälper ditt företag att applicera den dynamiska kraften av molnlösningar, så att ni kan förnya ert sätt att bedriva affärer på.IBM PureSystems - Allt i en maskin

Den 11 april var det världspremiär för IBM PureSystems – ett helt nytt koncept i systemdesign som integrerar servrar, lagring och nätverk till en enda maskin.
Lösningen består av:

Båda är designade utifrån en samlad kunskap hos IBM, kunder och partners. Båda är optimerade för att på intelligentast möjliga sätt möta behovet av förenklad och automatiserad hantering av IT-infrastruktur.

Byggd för molnet

Infrastruktursystemet IBM PureFlex System ger tillsammans med lagringsvirtualisering, de övriga förutsättningarna för att kunna leverera IT-infrastruktur som en molntjänst:

Det är ett komplett system för IT-infrastruktur som tjänst, IaaS, till interna eller externa kunder. Byggd på samma grund får ni med IBM PureApplication System dessutom möjligheten att leverera applikationsplattform som tjänst, PaaS, internt eller externt.


Kontakta

Testa Social Business i 60 dagar

IBM SmartCloud Social Business (US) har ett stort utbud av SaaS-lösningar (US) för ditt företag, från webbkonferens och e-postlösningar till en serie samarbetslösningar med hög säkerhet.

Desktop-lösningar

Tillgång till program, information och resurser när och var som helst. En flexibel och säker skrivbordsmiljö bakom din brandvägg eller i IBMs moln.