Cloud Computing
Smart Business Desktop Cloud

Smart Business Desktop är IBMs tjänst för skrivbordsvirtualisering, i ett privat eller publikt moln. Med Smart Business Desktop kan ett datorskrivbord presenteras på i princip vilken enhet som helst, en PC, en tunn klient eller en iPad. Virtualiserade skrivbord minimerar underhållet, ökar energieffektiviteten samt ökar tillgängligheten och säkerheten. Anställda kan också på ett enkelt sätt få tillgång till sitt företagsskrivbord från flera olika miljöer, hos en kund eller hemifrån.

Hanteringen av företagets datorarbetsplatser förenklas avsevärt med virtualiserade skrivbord, då administration, tillgång till applikationer och inloggning hanteras centralt. Det går också snabbt att öka och minska antalet arbetsplatser utan stora kostnader.


Smart Business Desktop Cloud: baseras på ledande virtualiseringsteknik, från exempelvis Citrix och VMware. Med denna tjänst skapar IBM ett privat moln hos kunden, där de virtualiserade skrivborden hanteras och administreras.

Smart Business Desktop om the IBM Cloud: är en unik tjänst där kunden kan lägga ut de centrala delarna av de virtualiserade skrivborden i IBMs moln. På detta sätt får kunderna tillgång till datorskrivbord som tjänst, vilket ger en ny flexibel kostnadsmodell.


Kontakta

  • Hans Zai

    Vill du veta mer om Information Protection Services?

    Hans Zai