Expertiză în piaţa IMM-urilor

Atacaţi complexitatea şi adoptaţi dezvotarea. Confruntaţi-vă cu impactul tot mai mare al globalizării.

Punctul nostru de vedere:

 Într-o lume din ce în ce mai nesigură, ce fac directorii executivi ai companiilor mijlocii pentru a obţine avantajul competitiv? Pentru a afla, am discutat cu peste 1500 de directori executivi din întreaga lume, inclusiv 254 de directori ai unor companii mijlocii. Rezultatul este inclus în 2010 Global CEO Study: Capitalizing on Complexity. Acest raport conţine nuanţele unei economii în schimbare şi descrierea detaliată a noii mentalităţi a directorului executiv, care se aşteaptă să fie confruntat cu o complexitate extremă, dar nu se simte pregătit să-i facă faţă.

Soluţii pentru afaceri

Soluţiile IBM vă ajută să vă orientaţi spre rezolvarea provocărilor unei companii mijlocii, prin abordarea a trei zone cheie:

Inovare şi accesibilitate

Dedicarea noastră faţă de piaţa IMM-urilor porneşte de la o înţelegere temeinică a obiectivelor companiilor mijlocii.

  • Murray Mitchell

    "Nu este vorba numai de supravieţuire. Este necesar ca schimbarea să fie privită ca o cale spre prosperitate, acceptarea globalizării şi adoptarea unei poziţii din care să profitaţi de viitoarele oportunităţi care să vă ajute să vă dezvoltaţi."

    Murray Mitchell
    Global General Business Leader
    IBM Global Business Services

Perspectivele pieţei IMM-urilor

Apelaţi la cercetare şi analiză pentru a rezolva problemele critice ale companiei.

Oferte conexe

Vă stăm la dispoziţie

Modalităţi simple de a obţine răspunsuri la obiect.


Sau sunaţi-ne la:
021 405 82 82