Społeczna odpowiedzialność biznesu

Reading Companion

Celem programu Reading Companion jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających naukę języka angielskiego.

Program oparty jest na nowoczesnej technologii firmy IBM służącej do rozpoznawania głosu. To innowacyjne narzędzie, "słucha" głosu czytającego i po analizie przekazuje informacje zwrotne. Podczas pracy z programem na ekranie komputera pojawia się postać, która "rozmawia" z uczniem. Wirtualny nauczyciel czyta tekst, prosi o ponowne przeczytanie tekstu przez osobę uczącą się i odpowiada, przekazując informację o tym, czy dane słowo zostało poprawnie wymówione. Jeśli nie, program podaje poprawną wymowę i prosi o powtórzenie, aż do osiągnięcia zadowalającego wyniku.

Kurs odbywa się interaktywnie za pomocą Internetu. Uczestnik kursu loguje się na odpowiednią stronę i pracuje ze swoim własnym komputerem. Dzięki temu rozwiązaniu program stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych zajęć dydaktycznych. Student może pracować w domu, w dowolnym czasie, nad tekstami zadanymi przez nauczyciela. Narzędzie rejestruje pracę studenta z komputerem i wyniki przekazuje nauczycielowi, dzięki czemu nauczyciel ma stałą kontrolę nad postępami w nauce swoich uczniów.

Program zawiera także bogatą bibliotekę multimedialnych książek, z których mogą korzystać wszyscy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Obecnie na stronach programu funkcjonuje ponad 100 książek przeznaczonych dla osób dorosłych. Znajdują się w niej pozycje o tematyce związanej z ubieganiem się o pracę, zakładaniem konta bankowego, a także książki o tematyce ogólnej związanej na przykład z zarządzaniem lub finansami. Biblioteka jest ciągle rozbudowywana, w szczególności przez nauczycieli biorących udział w programie. Narzędzie internetowe umożliwia bardzo łatwe budowanie nowych i rozbudowywanie już funkcjonujących książek multimedialnych.

Przegląd programu

Cel Poprawa umiejętności osób dorosłych w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim

Fakty

Odbiorcy

Partnerzy Workforce Development, Inc., Rochester, Minnesota

Polska

Reading Companion jest dostępny w Polsce od 2007 roku. Korzystają z niego gimnazja, szkoły średnie i wyższe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce.

Obecnie trwa nabór wniosków do IV edycji Programu – czekamy na wypełnione formularze aplikacyjne.

Strona Programu w jęz. angielskim.

[an error occurred while processing this directive]

Reading Companion

[an error occurred while processing this directive]