Społeczna odpowiedzialność biznesu

Program Nauczania Początkowego KidSmart

W Programie Nauczania Początkowego KidSmart połączyliśmy technologię IBM z oprogramowaniem firmy Riverdeep tworząc nowoczesne Centra Komputerowe Young Explorer.
W ramach projektu IBM KidSmart placówkom prowadzącym nauczanie początkowe i przedszkolne przekazywane są zestawy komputerowe zaprojektowane specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania początkowego w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia, a ponadto, poprzez wprowadzenie element nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera, co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu.

Przegląd programu:

Cele

Program na świecie

Program KidSmart w Polsce

W Polsce w latach 2002-2009 Programem objęto ponad 500 placówek, którym przekazano ponad 700 Centrów Young Explorer. W roku 2010 planujemy objąć Programem KidSmart ponad 100 placówek.

UWAGA!!! W roku 2010 Programem KidSmart zostaną objęte placówki z terenów wiejskich dotkniętych klęską powodzi 2010 ( lista zgodna z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów)

Rekrutacja przedszkoli i szkół do udziału w programie będzie przeprowadzona w formie konkursu, którego administratorem jest Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Placówki (szkoły, przedszkola) zainteresowane otrzymaniem zestawu proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.kidsmart.pl w terminie do 20 października 2010 r. oraz o niezwłoczne przesłanie jego papierowej wersji bezpośrednio do administratora, tj. Stowarzyszenia EDUKATOR, ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża.

Bliższe informacje dostępne są na stronie www.kidsmart.pl oraz www.sosedukator.pl

Partnerzy Programu w Polsce

Odbiorcy

Program skierowany jest do dzieci w wieku od 3-7 lat. Centra Young Explorer przekazywane są do przedszkoli oraz klas nauczania początkowego szkół podstawowych w placówkach spełniających następujące, bazowe, kryteria:

Dalsze informacje

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]