Velkommen til IBM’s kognitive univers

 

Cognitive computing. Artificial Intelligence. Machine Learning. IBM samler alle kognitive teknologier under Watson og inviterer deg til vårt kognitive univers den 16. november. For å understreke betydningen av kognitiv teknologi for deg, din virksomhet og verden som helhet skifter IBMs store årlige event, Business Connect, navn til Watson Summit Oslo.

Kognitive systemer som Watson er i stand til å lære, forstå og resonnere. Det har gjort at Watson allerede har blitt en uunnværlig rådgiver når komplekse saker skal forstås og viktige beslutninger tas. Vi har mange gode eksempler på hvordan oppgaver kan løses langt mer effektivt og presist når menneske og maskin jobber sammen.

Watson gjør gjennombrudd i forskjellige bransjer og virksomheter uansett størrelse. Watson er for alle.

Vi presenterer nyheter rundt kognitiv teknologi og konkrete eksempler på nye forretningsmuligheter og løsninger innen blant annet bank og forsikring, helse og velferd, industri – og hvordan sørge for den beste kundopplevelsen – hver gang. Forbered deg på en intens og berikende dag i IBM’s kognitive univers.

Stay tuned! Agendaen blir løpende oppdatert.

Vi gleder oss til å se deg på Watson Summit Oslo.

Lær mer om kognitiv

Test Watson’s kognitive evner

Har du lyst til å teste Watson?

Tone Analyzer

This service uses linguistic analysis to detect and interpret emotions, social tendencies, and language style cues found in text.

Personality Insights

Gain insight into how and why people think, act, and feel the way they do. This service applies linguistic analytics and personality theory to infer attributes from a person's unstructured text.

News Explorer

Huge volumes of news are published every minute. No single human being could hope to keep up with the hundreds of thousands of news stories being generated daily.

Visual Recognition

Visual Recognition uses deep learning algorithms to analyze images that can give you insights into your visual content.

Meld deg på!

Bli med på en inspirerende dag med Watson!

 

Kontakt oss

Anita Fragaat

Anita Fragaat

Event Specialist

Tilbakeblikk fra fjorårets event

Souhlasím s tím, že společnost IBM může zpracovat poskytnuté údaje způsobem uvedeným ve Prohlášení společnosti IBM o ochraně osobních údajů.

Thank you for your interest.

Přidejte si Watson Summit Prague
do kalendáře

Watson Summit Prague, 25. května 2017
Galerie Mánes, Praha