IBM®
Sidens hovedinnhold
    Norge [endre]      Bruksbetingelser
 
 
   
     Hjem      Produkter      Tjenester & Løsninger      Support & Nedlasting      Min profil     
 
Den nye verden
Fremtiden er i dag
Stort løft i liten kommune
Fjernet all spam og virus
IBM-senter for oljeindustrien
Fremtidens oljefelt
Et hav av informasjon
Industrikonsortium utvikler fremtidens løsninger for Statoil
IP-gevinster
Trender 2006
Daglig innovasjon
Leasing av IT-infrastruktur
IBM blant verdens mest innovative selskap
Myter om innovasjon avdekket
Betaler etter behov
Felles plattform gir innovasjonsevne
Mer informasjon

 

Trender 2006


Hvilke trender råder? Hvilke tema bør være på radaren min i år? Vi har med utgangspunkt i IBMs forståelse av dagens IT-trender listet opp noen av dem her.

Integrasjon

Mens mange bedrifter i SMB-segmentet har tatt i bruk portaler, er det relativt få som knytter integrasjon sammen med portaler til å lage et intelligent ”øye”. Bedrifter som er utsatt for konkurranse internasjonalt, og virksomheter innen retail er de som i sterkest grad utnytter mulighetene som integrasjon koblet med portaltenkningen gir. På dette området ligger offentlig sektor langt fremme. Altinn er et stort prosjekt som virkelig utnytter kraften og mulighetene som bor i integrasjon til å skape spennende nye tjenester for næringslivet. MinSide er ikke mindre spennende, og vil knytte opp en rekke offentlige tjenester og presentere dette i en portal for den vanlige borger. MinSide blir et nav for all offentlig informasjon andre offentlige initiativ for informasjonsformidling vil bli knyttet opp mot MinSide. Vil du bytte fastlege, skjer dette gjennom MinSide. Det samme med søknad om barnehageplass.

For at integrasjon skal fungere, er det viktig at teknologien er basert på åpne standarder, slik at systemene kan snakke sammen. Samtidig trengs det solide verktøy som gjør integrasjonen mulig. Portaler blir en suksess når både brukeren og tilbyderne oppnår gevinster.

Sikkerhet

Som tema står sikkerhet langt høyere på dagsorden hos SMB-bedriften nå enn tidligere, men også i år vil det være store forskjeller på de virksomhetene som anser det som for dyrt å ta sikkerhet på alvor, og de som på den annen side ser forretningsmuligheter i å investere i sikkerhet.

Både privat og offentlig sektor har arbeidet med utvikling av elektronisk ID i den senere tid. Elektronisk ID gir både sikker pålogging, identifisering og sporing. Utrullingen av e-ID vil gi et reelt løft for den elektroniske samhandlingen mellom innbygger og det offentlige fordi det her kreves en grundig tilnærming til sikkerhet. Allikevel forventer ikke IBM at 2006 blir det året vi alle stifter be-kjentskap med e-ID, det vil rett og slett ta mer tid før dette blir allemannseie. Markedet venter på brukere, og brukerne venter på markedet.

En trend som gjør seg gjeldende i offentlig sektor, er bruken av ITIL, en overordnet modell for god og sikker IT-drift. ITIL beskriver blant annet hvilke prosesser som normalt inngår i IT-driftsområdet og hva som er beste praksis for den enkelte prosess. Dette er et sterkt konsept for sikring av drift og driftsmiljø som ved etterlevelse sikrer solide rutiner og sikre prosesser.

 

Konsolidering

Viljen til å konsolidere IT-utstyr og IT-infrastruktur er større enn på lang tid. Allikevel er det som oftest bare de virksomhetene som har en fungerende IT-strategi som greier å konsolidere på en god måte. Mens de store virksomhetene er flinke til å konsolidere kompetanse samtidig med outsourcing av støttefunksjoner, henger SMB-bedriftene noe etter. En av årsakene kan være at konsolidering oppfattes som en mer dramatisk beslutning enn å outsource.

I kommune-Norge er konsolidering noe som har pågått lenge og som vil fortsette med uforminsket styrke i 2006. Det eksisterer flere titalls initiativ for å slå sammen IT-drift blant nabokommuner over hele landet. Direktoratene og departementene er også influert av konsolideringstankegangen, drevet av både utsiktene til å spare penger og å heve kvaliteten. Det nystartede, felles IT-senteret for departementene er et eksempel på dette.

 

RFID

RFID (Radio Frequency Identification) er en teknologi som forventes å få stor betydning for samfunnet. RFID kan f.eks. ta form som en chip plassert på produkter som logger hendelser i produktsyklusen. Tekstilbransjen og dagligvare­bransjen ser på praktiske anvendelser som blant annet merking av klærnes opphavsted og merking av matvarer. Chipen kan logge temperaturen matvaren blir eksponert for og være forbrukerens garanti for at maten ikke har vært eksponert for for høye temperaturer.

Sykehussektoren ser på RFID som et verktøy for å spore opp utstyr og personell raskt og presist. Dersom det oppstår en akuttsituasjon, er det viktig å få tak i den nærmeste legen, noe som er mulig dersom vedkommende kan spores ved hjelp av RFID. Et annet område det har vært snakket mye om, er bruk i trafikken. Et elektronsk bilskilt som kan kommunisere ved hjelp av RFID gir spennende perspektiver: Forbruksbasert veiavgift, forsikring tilpasset hvor du kjører og når du kjører, eller sporing av kjøretøyet som sikkerhet for tyveri.


Tekst | Axel Revheim


 


    Om IBM Personvern Kontakt