IBM®
Sidens hovedinnhold
    Norge [endre]      Bruksbetingelser
 
 
   
     Hjem      Produkter      Tjenester & Løsninger      Support & Nedlasting      Min profil     
 
Den nye verden
Fremtiden er i dag
Stort løft i liten kommune
Fjernet all spam og virus
IBM-senter for oljeindustrien
Fremtidens oljefelt
Et hav av informasjon
Industrikonsortium utvikler fremtidens løsninger for Statoil
IP-gevinster
Trender 2006
Daglig innovasjon
Leasing av IT-infrastruktur
IBM blant verdens mest innovative selskap
Myter om innovasjon avdekket
Betaler etter behov
Felles plattform gir innovasjonsevne
Mer informasjon

 

Fremtidens oljefelt


Behov for mer effektiv innovasjon. Dette var årsaken til at Statoil
høsten 2003 revurderte hele sin forskningsstrategi. I dag deltar IBM i et industrikonsortium som skal hjelpe Statoil med å oppnå dette målet.

-Vi har et forskningsbudsjett på over en milliard, og normalt bruker vi halvparten av dette på ekstern forskning. Statoil ligger helt på topp når det gjelder å gjøre bruk av ny teknologi, men til tross for dette ser vi i noen tilfeller at det er lang vei fra forskningen til produkter tas i bruk, sier prosjektleder i Statoil, Trond Michael Andersen.

-Vi ønsket oss leverandører med sterkere drivkraft til å implementere løsningene.

Visjonen for Statoils initiativ Integrated Operations er å skape enhetlige, integrerte løsninger som skal hjelpe selskapet med å drive sine offshoreanlegg på en mer effektiv måte og dermed få ut mest mulig av ressursene i bakken.

Et delprosjekt innen TAIL production, Integrated Operations, dreier seg nettopp om å gjøre driften av olje- og gassfeltene mer effektiv. I dette prosjektet deltar IBM som en av fem partnere i et industrikonsortium, sammen med ABB, SKF og Aker Kvaerner, i tillegg til Statoil.

-Det er viktig å forstå at summen av det vi presterer er summen av det forskerne skaper. Derfor må vi skape en drivkraft for forskerne, og derfor må vi få kreativiteten til å blomstre. Dette er en av de største utfordringene.

Den største drivkraften bak Integrated Operations er å få mest mulig ut av ressursene opp av bakken. Dette gjelder både olje og gass.
-Vi ønsker ved hjelp av ny teknologi, nye arbeidsprosesser og ny kunnskap å få utvinne mer olje og gass, redusere kostnadene og derved også drive våre offshoreanlegg lengre. Oljeprisen er naturligvis til hjelp, men hvis vi ikke klarer å utvikle teknologien, må vi likevel legge ned.

Må ha ambisiøse mål


Dere vil øke de totale utvinnbare reservene med opptil 5 prosent. Det er ambisiøst.
- Dette er mulig. Ved å tenke slik utfordrer du normen for hva som er akseptabelt. Vi kan ikke akseptere lavere utvinningsgrad. 5 prosent er svært mye, men vi må ha ambisiøse mål for å lykkes. Det kan vi klare ved å gjøre anleggene mer robuste og fjerne årsakene til tapt produksjon, samtidig som vi setter fokus på sikkerhet. Det kan bli en tøff prosess.

Hvordan vil fremtidens olje- og gassfelt se ut?
- Det er umulig å spå om fremtiden, selv om prosjektet dreier seg om å utvikle fremtidens løsninger. Kun en del av prosjektet er ren teknologi. Én del handler om vår evne til forandring, slik at vi kan utføre arbeidsoppgavene på en mest mulig effektiv måte. Det er en utfordring å få mennesker med på forandring. Det er måten vi arbeider på som blir den store forandringen. Med et optimistisk syn på fremtiden kan vi tenke oss operasjonssentre på land, som effektivt overvåker og driver feltene på avstand ved hjelp av robotteknologi. Men for at slike forandringer skal lykkes, er det nødvendig med en kulturell endring.

Hvilke krefter vil være avgjørende for den teknologiske utviklingen i oljebransjen?
- Historisk sett har anleggene i Nordsjøen blitt styrt av teknologiske kvantesprang. På Gullfaksfeltet har vi for eksempel tre store installasjoner. Om vi hadde utformet dette i dag, ville resultatet blitt kun én installasjon, kanskje delvis under vann. Statoil har stått i front nå det gjelder å bruke ny teknologi på norsk sokkel og Snøhvitfeltet, som nå er under utbygging, er et godt eksempel på hvordan vi ved hjelp av ny teknologi kan utvinne gassen i feltet uten noen form for plattform til havs – alt ligger under vann og blir fjernstyrt fra land. Visse felter, slik som Kristin, som har høyt trykk og høy temperatur, er så særegne at de krever helt ny teknologi. Det foregår også en spennende utvikling innen undervannsteknologien. Mindre funn, dypt vann og enda mer krevende reservoarer er uten tvil en drivkraft som påskynder utvikling av ny teknologi.

Vil det være mulig å gi olje- og gassfelt med svært vanskelige fysiske betingelser en høyere grad av automatisering, for eksempel nye felt i Barentshavet?
- Krevende utbyggning har faktisk sine fordeler, fordi de tvinger frem ny teknologi og nye arbeidsmetoder. Teknologiutvikling fører til at vi også får bedre økonomi innen ellers marginale felt – høy grad av automatisering vil derfor være en forutsetning for å videreutvikle marginale felt. Det burde for eksempel være mulig å bruke robotteknologi til visuell inspek­sjon og målinger, og til fjerning av is på felt som i fremtiden kan være utsatt for isproblematikk.

Hva har IBMs medvirkning å si for forskningsprosjektet?
- Jeg har besøkt IBMs forskningsavdeling i New York to ganger, hvor de har tapetsert veggene med patenter. Jeg har sett på deres forskning og utvikling innen en rekke ulike bransjer. De driver jo med tung forskning innen flere ulike bransjer som kan være nyttige for oljeindustrien. Vi har også sett en del på deres arbeid innen tung beregning og visualisering, og for eksempel 3D-modellene deres er interessante. I tillegg er IBM ledende innen IT-konsulentvirksomhet.


Tekst |Sofia Eriksson

 
Mer informasjon
Anne-Grete Jacobsen Anne-Grethe Jacobsen
Tlf: 51 95 70 18
Mobil: 915 830 57
annejac@no.ibm.com


    Om IBM Personvern Kontakt