IBM®
Sidens hovedinnhold
    Norge [endre]      Bruksbetingelser
 
 
   
     Hjem      Produkter      Tjenester & Løsninger      Support & Nedlasting      Min profil     
 

Foran KidSmart PC-ene dannes et sosialt rom med barn i skapende virksomhet.
Kreativitetsmaskinen!


Små barn har en unik egenskap. De leser ikke bruksanvisninger, de leker seg frem til svarene, og de vet at verktøy er kun et redskap for fantasien. Gi dem en PC, og de blir produsenter av kunst.

I 1996 besluttet IBMs toppsjef Lou Gerstner å donere inntil 20 000 PC-er for å hindre ’The digital divide’, fortrinnsvis til barn med dårlig tilgang på PC i sitt eget nærmiljø. I Norge startet prosjektet for to år siden under ledelse av Nina Bølgan, høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo. Hun møtte først mye skepsis, men har til gode å møte negative etterreaksjoner.
    – Man kan velge å la barns bruk av PC bety spill eller la det bli et verktøy til skapende virksomhet. Vi valgte det siste, sier hun entusiastisk og viser frem en bok som har vært hennes inspirasjonskilde. ’Theater Curtain’ dokumenterer et kunstprosjekt ved de berømte barnehagene i Reggio Emilia i Italia. Prosjektet var å designe og lage et sceneteppe til et av byens historiske teatre. Intrikate mønstre og farger danner en krans av dyr og blomster, som på underlig vis synes å være skapt av gleden selv. Det er de.
    – De benytter datautstyr og digitale medier som naturlige ledd i sine kunstneriske prosjekter, sier hun, og slår dermed fullstendig hull på myten om at datautstyr gjør barn passive. Tvert om, vel og merke hvis man får riktig veiledning og et sett av digitale tilleggsverktøy som kamera, mikrofon, scanner, printer, CD-brenner etc.

5 år og produsent
…står det på en plakat som ble brukt ved presentasjonen av KidSmarts pilotprosjekt ved Haugen Barnehage under Forskningsdagene ifjor. Haugenbarna har hemningsløst kastet seg over mulighetene KidSmart har gitt dem og utvist stor idérikdom. Minoritetsspråklige barn har spilt inn video-ordbok, søppelsortering er blitt dataspill, turer i skog og mark er rapportert.
    Foruten å øke spekteret av kreative uttrykksformer, har KidSmart hatt ringvirkninger på de voksne.
    – Foran skjermen dannes et lite, men viktig sosialt rom. Vi pedagoger blir spesielt begeistret over å oppdage hvordan barnas interaktivitet med PC-en danner grunnlag for å fortelle historier. Historier blir det også når foreldre henter barna og ser PowerPoint presentasjoner av dagens aktiviteter. Ikke minst er minoritetsspråklige blitt stimulert til å ta mer aktivt del etter å ha fått visualisert barnas dag, forteller Bølgan.
    Det er dessuten en policy at bydeler som får tilgang på KidSmart, danner et lokalt kompetansemiljø. Det har vist seg å gi de ansatte motiverende utfordringer og gjør arbeidsplassene mer attraktive for nye søkere.

Les mer på: http://quickplace.concrea.no/kidsmart

Tekst: Elizabeth S. Lingjærde
Foto: Morten Brakestad

Om IBMs KidSmart-prosjekt:

Cirka 50 PC-er er delt ut til barnehager i Oslo og til Lillehammer og Dovre kommuner. Hensikten er å gi barnehagebarn kompetanse i bruk av digitale hjelpemidler. Bydelene/kommunene støtter prosjektet og bidrar til å kvalitetssikre arbeidet lokalt, blant annet gjennom opplæring av personalet. Barnehager som hadde lyst til å delta, skrev søknad til bydelen/kommunen. Der skisserte personalet sine tanker om hvordan arbeidet med PC-en kunne bli en del av barnehagens helhetlige tilbud, med forankring både i personalgruppen og hos foreldrene.
 

  Om IBMs KidSmart-prosjekt
 

    Om IBM Personvern Kontakt