Sidens hovedinnhold

Enargy, miljø og IBM

Enargy, miljø og IBM bra for virksomheten. Bra for miljøet.

IBM har som mål at vi skal være ledende innen miljøområdet i samtlige aktiviteter vi bedriver, i den daglige driften, i produksjon, ved utvikling av nye produkter og ved bruk av teknologien vår.

"I dagens raske nettøkonomi er definisjonen av lederskap et vidt begrep. Vi vet at ryktet vårt må fortjenes og fortjenes igjen, og at vi hele tiden må sette nye og høyere krav til oss selv. Vårt løfte til ansatte, kunder, eiere og nærmiljøene der vi driver virksomhet er: Vi skal fortsette å anstrenge oss for å være ledende når det gjelder ansattes velbefinnende og miljøansvar samtidig som vi anstrenger oss for å være teknologisk ledende.

Utfordringene og behovene hos verdens nasjoner og folk øker. Vi mener at IBM har en unik mulighet og et ansvar for å prøve å gjøre noe med disse behovene. Gjennom at vi driver virksomhet i mer enn 160 land, gjennom at vi tilbyr produkter og tjenester som fremmer utviklingen i riktig retning, gjennom at vi i nærmere hundre år har gått foran som et godt eksempel på en samfunnsbevisst virksomhet, har vi gode forutsetninger for dette. Vi er overbevist om at vi kan skape en bedre verden for alle i fremtiden."

Samuel Palmisano
President

Green IT

Innovasjon kan være god business.

Prosjekt Grønn IT

En av de største IT-utfordringene i dag er energibruk.

IKT-Norges Grønn IT

IKT-Norge inviterer IT-bransjen til samarbeid