Sidens hovedinnhold

IBM Cloud Guide

IBM Nettskyguide

Hva kan man bruke nettskybaserte løsninger til?

Nettskyen bygger på sikre, standardiserte og automatiserte løsninger som skaleres etter behov. Dette kan gi nye muligheter til økt effektivitet, fleksibillitet og nye samarbeidsmodeller. Løsninger blir gjort enklere tilgjengelig og gjør det raskere for deg å komme igang. Prismodellen er meget fleksibel og baserer seg i stor grad på forbruk, noe som kan gi store kostnadesbesparelser. Nettsky er et begrep som dekker programvare, maskiner og tjenester, den kan være privat, offentlig eller en hybrid modell. Ressurser deles enkelt og billig.

Hvordan kan nettskyen redusere kostnadene?

Mange IT - kostnader vokser fra år til år. Med nettskyen kan det endelig gå motsatt vei. Nettskybaserte løsninger gir økt fleksibillitet og bedre utnyttelse av eksisterende ressurser. Du kommer raskere i gang med prosjekter, og sparer dermed tid og penger. Og best av alt, kostnadene kan reduseres uten at det går ut over kvaliteten eller effektiviteten. Besparelser vil kunne være på områder som programvare, maskinvare, vedlikehold- og utviklingskostnader samt lønn til IT-medarbeidere.

Hvilke direkte kostnader kan jeg redusere?

Programvarekostnader

Programvarekostnader er tradisjonelt knyttet til programvarelisenser, installasjon og vedlikehold. Med en nettskyløsning betaler du bare for det antall lisenser og den tiden man bruker. Så gamle avtaler, ubrukte lisenser og høye kostnader er historie. Med en offentlig nettskyløsninger kan du komme raskt igang uten de tradisjonelle implementerings- og installasjonskostnader.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar tyder på at du bør vurdere IBM LotusLive, og IBM SmartCloud Enterprise.
Avansert samhandling som skaper økt effektivitet og bedre oversikt!
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!
Vår tjeneste IBM SmartCloud Enterprise tilbyr et etablert testmiljø. Du kan spare halvparten av tiden sammenlignet med å sette opp din egen testløsning. Det som før tok uker kan nå gjøres på få minutter. Velg mellom en privat nettsky og IBMs nettskyløsning, hvor du får virtuell serverkapasitet innen 5-10 minutter. Du kan hele tiden se hvor mye kapasitet du bruker og hva arbeidet vil koste. Vanligvis er kostnadene for denne løsningen 50 - 75% mindre enn tilsvarende kostnader til egenutvikling.

Les mer om IBM LotusLive

Maskinvarekostnader

Maskinvarekostnader er primært knyttet til server og lagringsenheter. Med en privat nettskyløsning får du konsolidert, optimalisert og virtualisert maskinvare ferdig satt opp og klar til bruk. Dette gir en dynamisk infrastruktur som utnytter maskinvaren mer optimalt og dermed reduserer behov for investeringer.
IBM SmartCloud Enterprise kan gi deg en virtuell server på minutter og du betaler kun for det du bruker. Kostnadsreduksjoner kan også komme på andre områder som redusert strømforbruk og mindre krav til plass og kjøling.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar tyder på at du bør vurdere IBM Cloudburst eller IBM SmartCloud Enterprise. Velg en privat nettsky eller IBM nettsky avhengig av din bedrifts policy for håndtering av sensitive data.
IBM Cloudburst er løsningen for deg som vil ha en privat nettskyløsning for programvareutvikling og testing. Løsningen er integrert med server, lagring og nettverksressurser. Med IBM Cloudburst går utviklingsarbeidet raskt og enkelt.
IBM SmartCloud Enterprise er en tjeneste som tilbyr et etablert testmiljø. Du kan spare opptil 50 prosent av tiden sammenlignet med å skulle sette opp din egen testløsning. Dette betyr at det som før tok uker kan nå gjøres på få minutter. Velg mellom en privat nettsky og IBMs nettskyløsning. Hos oss får du en virtuell serverkapasitet innen 5-10 minutter. Du kan hele tiden se hvor mye kapasitet du bruker og dermed se hva arbeidet vil koste. Vanligvis er kostnadene for denne løsningen 50-75 prosent mindre enn kostnaden til egenutvikling.

Gjør faste kostnader variable

Med nettskyen unngår du å binde kapital unødvendig. Du kan skalere etter behov, og kun betale for ditt forbruk. Dermed unngår du investeringer i servere og programvarelisenser, som ofte ikke utnyttes fullt ut.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Flere løsninger kan være rett for deg, avhengig av dine spesifikke behov.
Hvis du ønsker å begrense de faste kostnadene så kan nettskyen være til stor hjelp. Du unngår å binde kapital i servere eller softwarelisenser som ikke utnyttes fullt ut. Nettskybaserte løsninger er skalerbare etter behov og du betaler kun for ditt forbruk.

Driftsutgifter

Med nettskyen unngår du unødvendige utgifter, samtidig blir utgiftene enklere å identifisere og håndtere. Med en nettskyløsning betaler du kun for faktisk bruk, som lagring og serverkapasitet.Mange nettskytjenester leveres ferdig med driftstjenester inkludert. Du kommer i tillegg raskere i gang, og sparer tid på implementering og oppstart.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Flere løsninger kan passe for deg, avhengig av dine spesifikke behov. Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition.
IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition er en løsning som gjør driften enklere og mer effektiv. Gjennom integrert SOA-søk i et virtuelt miljø er det mulig å utvikle og integrere problemfritt.

Les mer om IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition.

Hvilke indirekte kostnader kan nedbringes?

Frigjøre ressurser

Takket være standardisering og automatisering kan nettskyen frigjøre ressurser som brukes feil eller for dårlig i dag.
Du kan bruke tid på forbedringer og nye prosjekter istedet for lange oppstartsprosjekt. I tillegg betaler du bare for de timene du bruker IBM SmartCloud Enterprise. Tradisjonelle testsystemer står ofte uvirksomme store deler av tiden utenfor selve testingen, dette er ikke optimalt.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar tyder på at du bør vurdere IBM Lotus Live og IBM SmartCloud Enterprise.
Avansert samhandling som skaper økt effektivitet og bedre oversikt!
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!
IBM SmartCloud Enterprise, som er en tjeneste som tilbyr et etablert testmiljø. Du kan spare opptil 50 prosent av tiden sammenlignet med å skulle sette opp din egen testløsning. Det som før tok uker kan nå gjøres på få minutter. Velg mellom en privat nettsky og IBM sin nettskyløsning hvor du får virtuell serverkapasitet innen 5-10 minutter. Du kan hele tiden se hvor mye kapasitet du bruker og dermed se hva arbeidet vil koste. Vanligvis er kostnadene for denne løsningen 50-75 prosent under kostnaden til egenutvikling.
Med IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition blir driften enklere og mer effektiv. Gjennom integrert SOA-søk i et virtuelt miljø, blir det mulig å opprette og integrere problemfritt.

Les mer om IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition

Les mer om IBM LotusLive

Optimaliser IT-utvikling

Med nettskyen kan man optimalisere IT-utvikling. Nettskyløsninger gir nye muligheter og økt effektivitet, fleksibilitet samt bidrar til økt samhandling. Faste kostnader gjøres variable, og det er ikke nødvendig med investeringer i forkant.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar tyder på at du bør vurdere IBM Cloudburst og IBM SmartCloud Enterprise.
IBM Cloudburst er ideell til programvareutvikling og testing. Løsningen er integrert med server, lagring og nettverksressurser og plasseres i ditt eget datarom. Med IBM Cloudburst går utviklingsarbeidet mye raskere og enklere.
IBM SmartCloud Enterprise er en tjeneste hvor du kan få rask og sikker tilgang til virtuelle server og nødvending lagring til under 1 kr per time. Du kan hele tiden se hvor mye kapasitet du bruker og hva arbeidet vil koste. Tjenesten er kan gi store besparelser fordi du kun betaler etter forbruk, og du kan stenge av serveren når du ikke lenger bruker den. Få tilgang til den IT-kapasiteten du trenger – NÅR du trenger den – fra IBMs nettsky. Denne tjenesten kan være en utvidelse av ditt eksisternde servermiljø.
Velg IBM Nettsky eller privat nettsky avhengig av bedriftens policy for håndtering av sensitive data.

Les mer om IBM Cloudburst

Hvordan kan nettskyen bidra til å øke forretningsverdien

Med forretningsverdi mener vi ikke bare materielle verdier, men også immaterielle som patenter og all kunnskap og erfaring medarbeiderne besitter. Nettskyen gjør kunnskapen lett tilgjengelig for alle som skal bruke den. Og med nettskyen kan du også sikre at data og kunnskap ikke går tapt, i brann eller andre kritiske situasjoner. Nettskyen forenkler rutinebaserte oppgaver, slik at oppmerksomheten kan rettes mot nye forretningsmuligheter.

Hvordan kan vi raskere omstille oss?

Brukere

Har dere mange nyansettelser, eller brukere med svært varierende tilgangsbehov er en nettskyløsning ideell. Her kan du enkelt administrere hvem som skal ha tilgang til hvilken applikasjon når.

CDATA[Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar tyder på at du bør vurdere IBM Smart Business Desktop og IBM LotusLive.
Med IBM Smart Business Desktop kan alle arbeide på sin egen personlige virtuelle desktop. Du velger selv om det skal være en privat nettsky eller IBM nettsky, avhengig av bedriftens policy for håndtering av sensitive data.
Avansert samhandling som skaper økt effektivitet og bedre oversikt!
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!

Les mer om IBM LotusLive

Les mer om nettskyløsninger her

Automatisere og standardisere

En nettskyløsning handler i høy grad om å automatisere og standardisere. Nettskyløsninger er ikke bare billigere i drift, men minsker også risikoen for menneskelige feil som kan være vanskelig å oppdage.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Flere løsninger kan være rett for deg, avhengig av ditt konkrete behov. To måter du kan sikre en automatisert nettskyløsning er:
IBM Tivoli Service Automation Manager som håndterer forespørsler, overvåker og administrerer nettskyløsningen.
IBM Tivoli Provisioning Manager kobles opp til datasenteret og integrerer servere og programvare automatisk.

Les mer om IBM Tivoli Provisioning Manager

Øke kapasiteten

Med en nettsky får du akkurat den kapasiteten du har behov for. Du kan for eksempel skalere serverkapasiteten opp når du har behov for mer plass, selv i perioder med toppbelastning. Kostnadene er knyttet opp til forbruket, slik at du har full fleksibilitet.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du bør vurdere vår tjeneste IBM SmartCloud Enterprise. Du kan spare opptil 50 prosent av tiden sammenlignet med å skulle sette opp din egen testløsning. Det som før tok uker kan nå gjøres på få minutter. Velg mellom en privat nettsky og IBMs nettskyløsning hvor du får virtuell serverkapasitet innen 5-10 minutter. Du kan hele tiden se hvor mye kapasitet du bruker og hva arbeidet vil koste. Vanligvis er kostnadene for løsningen 50-75 prosent under kostnadene til egenutvikling.

Øke kunnskapen

Tilgang til den riktige informasjonen når du trenger den kan være en stor utfordring. Ofte har man den informasjonen man trenger, men man vet ikke alltid nøyaktig hvor den befinner seg. Med riktig nettskyløsning kan alle ha tilgang til relevant kunnskap og informasjon. På den måten blir det enkelt å tilføre organisasjonen verdi.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du bør vurdere IBM Cognos 10 Business Intelligence, som er den komplette Business Intelligence løsningen. Den har alt fra SOAsøk og analyse, til rapportering og scorecards, og gir deg mulighet til å skaffe deg et godt datagrunnlag for å ta kvalifiserte beslutninger.

Hvordan kan vi forbedre sikkerheten?

Datasikkerhet

Sikkerhet er et viktig felt som må vurderes innen flere områder; fysisk sikkerhet, nettverk- og serversikkerhet, adgangskontroll og brukeradministrasjon, men ikke minst sikring av forretningskritiske data. I denne sammmenheng er det viktig å tenke på både katastrofesikring og back-up tjenester.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Information Protection Service, IBM Smart Business Storage og IBM Information Archive.
IBM Information Protection Service er en omfattende backupløsning som sikrer alle dine viktige data. Den gir enkel adgang til å gjenopprette tapte data utenfor nettskyløsningen.
IBM Smart Business Storage er en effektiv og fleksibel lagringsløsning som fungerer som en privat nettsky for samtlig maskinvare og programvare som benyttes.
IBM Information Archive sikrer rimelig, skalerbar og sikker tilgang til informasjon. Uansett størrelse på virksomheten, sikkerhetskrav og regler som må følges.

Hva kan vi forenkle?

Standardisering og automatisering

Standardisering er en av de store fordelene med en nettsky. Det som tidligere kunne være en begrensning, gir i dag større muligheter. Standardløsninger er billigere og samtidig grundigere testet. Automatisering er mulig med standardisering. Den optimale nettskyløsningen innebærer at alt som kan kjøres selv, kjøres selv.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Løsningen for deg kan være en av flere, avhengig av ditt konkrete behov:
IBM Tivoli Service Automation Manager som håndterer forespørsler, overvåker og administrerer nettskyløsninger.
IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition gjør utviklingsarbeidet enklere gjennom integrert SOA-søk i et virtuelt miljø, hvor det er mulig å opprette og integrere problemfritt.

Les mere om IBM Tivoli Service Automation Manager

Les mer om IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition

Tilgjengelighet

Umiddelbart høres tilgjengelighet og sikkerhet ut som motsetninger. Med en nettsky er det imidlertid mulig å oppnå begge deler, og i visse tilfeller styrke sikkerheten ytterligere. Spesielt for mindre virksomheter kan virtuelle servere og lagringsløsninger være et sikkert alternativ til en intern løsning. Og med nettskyen er styringsverktøyene lett tilgjengelig.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du bør vurdere IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition, som gjør utviklingsarbeidet enklere gjennom et integrert SOA-søk i et virtuelt miljø.

Les mer om IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition

Hvordan styrkes hele organisasjonen gjennom bruk av nettskybaserte løsninger?

Med en nettsky er det mulig å gi alle tilgang til alt uansett hvor de er. Nettskyen forenkler samarbeidet og bedrer tilfredsheten hos medarbeiderne. Nettskyen bidrar kort og godt til å bygge en bedre organisasjon.

Hvordan kan vi styrke vår innovasjon?

Innovasjonsverktøy

I nettskyen har du tilgang til utviklingsverktøy som optimaliseres kontinuerlig, og som gjør det mulig å skape resultater raskere enn før. Både fordi du har all den plass og datakraft du trenger, og fordi du unngår å bruke ressurser på vedlikehold av utviklingsverktøy. I stedet kan du fokusere på dine egne innovasjonsprosesser.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Rational Software Delivery Services, IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition og IBM Lotus-Live.
IBM Rational Software Delivery Services gjør det enklere å effektivisere prosesser mellom team. Infrastrukturen forbedres, og du vil spare verdifull tid og kostnader på lisenser.
Med IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition gjøres utviklingsarbeidet enklere gjennom et integrert SOA-søk i et virtuelt miljø.
Avansert samhandling som skaper økt effektivitet og bedre oversikt!
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!

Les mer om IBM Rational Software Delivery Services

Les mer om IBM Websphere Application Server Hypervizor Edition.

Les mer om IBM LotusLive

Frigjøre ressurser

Med nettskyen kan du frigjøre ressurser fordi driftsautomatisering av standardløsninger krever mindre tid, og fordi andre har utviklet disse standardløsningene. Resultatet er at du kan bruke din verdifulle tid på mer interessante oppgaver.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Løsningen for deg kan være en av flere, avhengig av ditt konkrete behov.
Du kan vurdere IBM Tivoli Service Automation Manager som håndterer forespørsler, overvåker og administrerer nettskyløsningen.

Les mer om IBM Tivoli Service Automation Manager.

Dokumentasjon

Innovasjon hviler på et tynt grunnlag uten dokumentasjon. Flere nettskyløsninger kan forenkle dokumenteringen.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du bør vudere LotusLive.
Avansert samhandling som skaper økt effektivitet og bedre oversikt!
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!

Les mer om IBM LotusLive

Hvordan kan vi samarbeide bedre?

Kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling blir raskere og enklere når alle kan få tilgang til den kunnskapen bedriften besitter. Med en riktig nettskyløsning blir tilgang til informasjon enklere, uten å svekke sikkerheten. Resultatet er et samarbeid hvor ingen hemmes av andres manglende input. All kunnskap som må være tilgjengelig er alltid tilgjengelig.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Lotus Live.
Avansert samhandling som skaper økt effektivitet og bedre oversikt!
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!

Les mer om IBM LotusLive

Virtualisering av team/organisasjon

Med nettskyen er det enkelt å skape virtuelle team hvor som helst i organisasjonen, uten at bedriften behøver å investere i egne løsninger.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere Lotus live.
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og prisbelønte samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Kom i gang nå, med en gratis 30-dagers prøveperiode. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!

Les mer om IBM LotusLive

Tilrettelegging

Tilrettelegging av prosjekter, innovasjon og samarbeid blir enklere med nettskyen. Den gjør det mulig å administrere og sikre tilgang til verktøy som styrker samarbeidet og kunnskapsdeling mellom ansatte.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Lotus-Live, som tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!

Les mer om IBM LotusLive

Innovasjon

Innovasjon er ofte en utfordring. Hvor skal man begynne? Med nettskyen kan du få et bredt spekter av standardverktøy som allerede er gjennomprøvd. Dermed kan du konsentrere deg om å være innovativ. I praksis vil det ikke bare bli enklere og tryggere, men også billigere å drive innovasjon i fremtiden.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Lotus-Live, IBM Cloudburst samt IBM SmartCloud Enterprise. Du velger om det skal være en privat nettsky eller IBM nettsky, avhengig av bedriftens policy for håndtering av sensitive data.
Avansert samhandling som skaper økt effektivitet og bedre oversikt!
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!
IBM Cloudburst er ideell til programvareutvikling og testing. Løsningen er integrert med server, lagring og nettverksressurser. Med IBM Cloudburst går utviklingsarbeidet mye raskere og enklere.
Vår tjeneste IBM SmartCloud Enterprise tilbyr et etablert testmiljø. Du kan spare opptil 50 prosent av tiden sammenlignet med å skulle sette opp din egen testløsning. Det som før tok uker kan nå gjø-res på få minutter. Velg mellom en privat nettsky og IBMs nettskyløsning hvor du får virtuell serverkapasitet innen 5-10 minutter. Du kan hele tiden se hvor mye kapasitet du bruker og hva arbeidet vil koste. Vanligvis er kostnadene for løsningen 50-75 prosent under kostnadene til egenutvikling.

Les mer om IBM LotusLive

Les mer om IBM Cloudburst

Prosesser

Ved å tenke annerledes, og fremfor alt tenke sammen, er det nå mulig å optimalisere arbeidsflyten bedre enn noen gang. Tenk deg et arbeidsmiljø hvor man kan samarbeide på tvers av organisasjonen. Hvor du kan lære av de beste og selv bidra.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde se på IBM Business Process Management Blueworks Live. Her kan alle arbeide sammen eller hver for seg, for å skape nye og bedre løsninger. Benytter du IBM Blueworks Live i organisasjonen kan hvem som helst bidra. Samarbeidet blir sosialt og dere ser resultater raskere.

Besøk BlueWorks

Hvordan øke de ansattes tilfredshet?

Fjerne rutineoppgaver

Å skulle automatisere rutinearbeid er ikke noe nytt løfte innen IT. Men med nettskyen er det reelt, fordi standardløsninger og automatisering kan fjerne de kjedeligste rutineoppgavene.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Løsningen for deg kan være en av flere, avhengig av ditt konkrete behov. Vurder disse to nettskyløsningene:
IBM Tivoli Service Automation Manager håndterer forespørsler, overvåker og administrerer nettskyløsningen.
IBM Tivoli Provisioning Manager er oppkoblet til datasenteret og integrerer servere og programvare automatisk.

Les mer om IBM Tivoli Provisioning Manager

Les mer om IBM Tivoli Service Automation Manager

Systemtilgjengelighet

Med nettskyen kan du få tilgang til en rekke samhandlingsløsninger. Brukere kan i tillegg enkelt få tilgang til bedriftens løsninger fra mobiltelfon eller andre verktøy gjennom et felles grensesnitt.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM LotusLive og IBM Smart Business Desktop.
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Kom i gang nå, med en gratis 30-dagers prøveperiode. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!
Med IBM Smart Business Desktop kan alle arbeide på sin egen, personlige, virtuelle desktop. Du velger om det skal være en privat nettsky eller IBM nettsky, avhengig av bedriftens policy for håndtering av sensitive data.

Les mer om IBM LotusLive

Informasjonstilgang

Nettskyløsninger kan gi tilgang til informasjon for alle som er klarert for det. For eksempel kan virtuelle desktops kombineres med virtuelle servere. Disse kan integreres med eksisterende systemer og deres data. På denne måten er nødvendige informasjon alltid tilgjengelig.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Lotus-Live og IBM Cognos 10 Business Intelligence.
IBM LotusLive er en virtuell prosjektstyrings- og samarbeidsplattform via internett. Den er ideell når du deltar i mange virtuelle arbeidsgrupper. Med IBM LotusLive er du beskyttet av en brannmur i skyen, slik at bedriftens egen brannmur kan omgås uten å svekke sikkerheten. Du har mange online alternativer å velge mellom med IBM LotusLive. For eksempel e-post og webkonferanser. Alt med sikkerheten i høysetet.
IBM Cognos 10 Business Intelligence er den komplette Business Intelligence løsningen. Den har alt fra SOA-søk og analyse til rapportering og scorecards. Beslutningsgrunnlaget er nå bedre enn noensinne.

Les mer om IBM LotusLive

Les mer om IBM Cognos 10

Kontakt med kolleger

En nettskyløsning kan gjøre kontakten mellom kolleger raskere og enklere, selv om noen sitter i et annet land. Så lenge det er internettilgang kan du holde kontakten gjennom skyen, med sikkerheten ivaretatt.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Lotus-Live.
LotusLive tilbyr integrert e-post, online-møter og samarbeidsverktøy for bedrifter av alle størrelser. Du kan spare tid og kutte ned på reiser ved å møtes online - sikkert, enkelt og effektivt. Del filer, start prosjekter og samarbeid med hvem som helst, når som helst og hvor som helst! Det har nå blitt enda enklere å samhandle med integrerte tjenester for sosiale nettverk og samarbeid i sanntid gjennom LotusLive. Velg den LotusLive-tjenesten for samhandling som passer for deg!

Les mer om IBM LotusLive

Arbeidsfleksibilitet

Arbeidsfleksibilitet handler om å kunne gjennomføre det man vil, når man vil, og hvor man vil. En nettskyløsning kan sikre nettopp dette. Derfor er det lettere og mer fleksibelt å arbeide i nettskyen.

Nettskyguidens anbefalinger til deg

Dine svar indikerer at du burde vurdere IBM Smart Business Desktop hvor alle kan arbeide på sin egen personlige virtuelle desktop. Du velger om det skal være en privat nettsky eller en IBM nettsky, avhengig av din bedrifts policy for håndtering av sensitive data.