IBM & de maatschappij

De noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen

IBM's On Demand Community programma is een wereldwijd initiatief om medewerkers die zich inzetten voor een maatschappelijk doel, te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. Het programma is gericht op onderwijs en not-for-profit organisaties, zoals peuterzalen, basisscholen en humanitaire stichtingen.

Waarom?

De doelstelling van het programma is om medewerkers die hun kennis en ervaring inzetten voor een goed doel te "helpen met helpen".

Donaties

IBMers kunnen het aantal uren dat zij besteden aan vrijwilligerswerk bijhouden op de website en per 40 uur een donatie aanvragen voor de organisatie waarvoor zij zich inzetten. Voorbeelden van verkregen donaties zijn een computer, beamer, laptop of KidSmartcomputer.

Waar bestaat de hulp uit?

Naast de donaties bestaat IBM's hulp uit bijvoorbeeld het geven van presentaties en het verstrekken van informatie over het gebruik van computers en Internet. Denk aan presentaties over werken in de techniek of ICT of adviezen voor mensen met een bestuursfunctie in een not-for-profit organisatie.

Voor wie is het?

Deelname aan het programma staat open voor alle medewerkers met een vast dienstverband. Klik op: opgeven om u te registreren en alvast een kijkje te nemen op de On Demand Community site.

Het On Demand Community programma past in een lange traditie van IBMers die zich verbonden voelen met de samenleving.

Contact IBM

Wilt u meer weten over IBM en de maatschappij?


Corporate Service Corps

World Community Grid