IBM & de maatschappij

De noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen

IBM's On Demand Community programma is een wereldwijd initiatief om medewerkers die zich inzetten voor een maatschappelijk doel te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. Het programma is gericht op onderwijs en not-for-profit organisaties, zoals peuterzalen, basisscholen en humanitaire stichtingen.

Waarom?

De doelstelling van het programma is om medewerkers die hun kennis en ervaring inzetten voor een goed doel te "helpen met helpen".

Donaties

IBMers kunnen het aantal uren dat zij besteden aan vrijwilligerswerk bijhouden op de website en per 40 uur een donatie aanvragen voor de organisatie waarvoor zij zich inzetten. Voorbeelden van verkregen donaties zijn een computer, beamer, laptop of KidSmartcomputer.

Waar bestaat de hulp uit?

Naast de donaties bestaat IBM's hulp uit bijvoorbeeld het geven van presentaties en het verstrekken van informatie over het gebruik van computers en Internet. Denk aan presentaties over werken in de techniek of ICT of adviezen voor mensen met een bestuursfunctie in een not-for-profit organisatie.

Voor wie is het?

Deelname aan het programma staat open voor alle medewerkers van IBM met een vast dienstverband. Klik op: opgeven om u te registreren en alvast een kijkje te nemen op de On Demand Community site.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van projecten waar IBM´ers zich voor ingezet hebben zijn:

VAHV

Vrouwen Aan Het Werk:

IBM collega Rosanna Nazir ontwikkelde een vrijwilligersproject Vrouwen Aan Het Werk Bootcamp om hoog opgeleide vrouwen te begeleiden naar werk. De succesvolle opzet leidde ook tot de oprichting van de Stichting Vrouwen Aan Het Werk (VAHW)’ . Het doel was om meer getalenteerde werkzoekenden te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Het eerste project ‘World Smart College’ is op 11 november 2011 in samenwerking met verschillende sponsoren gestart. Gezamenlijk stellen zij hun kennis en technologie beschikbaar, voor meer info www.worldsmartcollege.nl


Semmy

Semmy:

IBM collega John Emmerik richtte naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon de stichting Semmy op. Het doel van de stichting is het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijke het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker.


SWZG

SWZG:

De Stichting Wedstrijdzeilen voor Gehandicapten helpt Nederlandse zeilers bij de voorbereidingen en bij internationale wedstrijden.


CMTC

CMTC:

De CMTC wereldwijde not-for-profit patiëntenorganisatie steunt patiënten en hun familie op een aantal manieren. CMTC is een zeldzame huidaandoening die vaak gepaard gaat met complicaties.


Rode Kruis

Rode Kruis:

e missie van het Rode Kruis is het onvoorwaardelijk helpen van mensen in kwetsbare posities, wereldwijd en om de hoek. Ons werk draait om respect voor andere mensen, de bereidheid om samen te werken en samen oplossingen te vinden voor problemen.

De 380 plaatselijke afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis, werkzaam in 75 districten, verzorgen onder andere recreatieve en educatieve activiteiten voor ouderen, mensen met een handicap, asielzoekers en vluchtelingen.


Reumahotel

Reumahotel:

Een aantal IBMers geeft vrijwillig computerles aan reumapatiënten. Dit wordt twee keer per jaar georganiseerd in Groot Stokkert, het Reumahotel in Wapenveld. Reumapatiënten kunnen zich aanmelden via het Reumafonds.

Contact IBM

Wilt u meer weten over IBM en de maatschappij?


Corporate Service Corps

World Community Grid