IBM & de maatschappij

De noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Het MVO-beleid van IBM Nederland is onderdeel van de Corporate Responsibility policy van de IBM Corporation. De resultaten worden wereldwijd geconsolideerd en gepubliceerd."


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO is bij IBM sinds de oprichting in 1911 een onderdeel van de corporate cultuur. Het is de basis van onze corporate waarden en beïnvloed de manier waarop we omgaan met onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en de maatschappij waarvan we deel uit maken. Onderstaande aspecten van MVO zijn in het bijzonder van belang zijn voor onze stakeholders.

  1. De impact van IBM's activiteiten en producten op het milieu.
  2. Het beheer van onze wereldwijde supply chain.
  3. De ondersteuning van onze medewerkers en maatschappij.
  4. De governance, ethiek en integriteit van de ons bedrijf.

Het meest recente corporate MVO rapport is via deze link te bereiken, op deze site gaan we in op de projecten in de BeNeLux.

De werkwijze van IBM

In samenwerking met overheids- en not-for-profit-organisaties, wil IBM haar rol als maatschappelijk betrokken onderneming verder vorm geven. Hierbij maakt IBM uiteraard gebruik van haar expertise op dit gebied. Wij verkiezen een projectmatige aanpak waarbij we in samenwerking met maatschappelijke organisaties bouwen aan technologische oplossingen voor een specifiek vraagstuk boven het eenmalig doneren van een som geld.

Contact IBM

Wilt u meer weten over IBM en de maatschappij?


Corporate Service Corps

World Community Grid