Lees verder

You're not just imagining a greener business. You're ready to make it happen.

Groen zaken doen is niet denkbeeldig. U bent klaar om het te realiseren.

Veel uitdagingen

De behoefte aan schoon water en schone lucht, de zorg voor betaalbare en betrouwbare energievoorziening, een slinkende voorraad fossiele brandstoffen, de gevolgen van klimaatverandering voor onze generatie en de generaties na ons. Onze wereld staat voor een fors aantal uitdagingen.

Bij IBM gaan we deze uitdagingen aan

Dat doen we op twee manieren.

  • We maken onze producten en processen efficiënter. Zodat we minder energie en brandstoffen gebruiken.
  • We innoveren op een manier die ervoor zorgt dat onze klanten er sneller toe overgaan om producten en diensten te gebruiken die het milieu minder belasten.

Informatietechnologie helpt

Wij zijn ons ervan bewust dat informatietechnologie een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van de ecologische uitdagingen waar de wereldgemeenschap voor staat. Bij het zuinig omspringen met onze schaarse natuurlijke hulpbronnen terwijl de vraag wereldwijd explosief toeneemt. Bij het terugdringen van vervuiling. Bij het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu. Bij het toepassen van veilige en duurzame vormen van alternatieve energie. De problematiek van energie en klimaat staat bovenaan onze agenda!

Meet your new green IT manager: your avatar

Corporations go public with eco-friendly patents