Hybridní cloud je trendem budoucnosti

Stáhněte si zdarma zprávu: Using Hybrid Cloud Strategy to Drive Business Value

Proč právě hybridní cloud?

Proč je hybridní cloud stále populárnější? Dvě třetiny firem využívá naplno výhod hybridního prostředí, což znamená kombinaci tradiční IT infrastruktury a cloudové infrastruktury. Firma díky hybridnímu cloudu může optimalizovat náklady na digitální transformaci a zároveň výrazně zvyšit svoji produktivitu. A co víc, v těchto firmách se stává hybridní cloud odrazovým můstkem pro moderní trendy jako je Internet věcí (Internet of Things) nebo cognitive computing.

Podle IBM studie, provedené v roce 2015, 53% firem v Česku již využívá cloud computing. V příštích dvou letech se předpokládá nárust o 38% firem.

Stáhněte si zdarma zprávu Frost & Sullivan

60% českých firem preferuje privátní cloudová řešení
85% z předních světových firem tvrdi, že hybridní cloud napomáhá jejich obchodnímu růstu

Řízené služby: zabezpečení transformace na hybridní IT prostředí

35% firem v Česku již využíva cloud computing

38% V příštích dvou letech se předpokládá nárust firem, které budou využívat cloud computing o 38%.

V dnešní digitální ekonomice představují zprávy vedoucích pracovníků, které kombinují IT s obchodními imperativy, výzvu. Nové technologie navíc přinášejí zásadní změny v tom, jak lidé komunikují s firmami. Analytické IDC zprávy diskutují tři základní oblasti, kde chtějí nakupující využít řízené služby k posunutí se k hybridnímu IT.

Řídící pracovníci podniků opakovaně upozorňují na to, že pro firmy je nejdůležitější amortizace dluhů, která zahrnuje optimalizaci zisků, rostoucí příjem a snižování nákladů. S těmito imperativy úzce souvisí zaměření podniku na zajištění spokojenosti zákazníka a proniknutí na trh.

Hybridní cloud je trendem budoucnosti

Hybridní cloud je platforma pro budování, provozování a správu cloudových aplikací. IBM nabízí pro tuto oblast technologie, které mohou být plně u klienta v datacentru nebo mohou být ve veřejném cloudu. Oba tyto světy, veřejný a privátní, lze integrovat tak, aby se jednalo o hybridní model. Slyšeli jste někdy o hybridním cloudu?

Prohlédněte si infografiku hybridního cloudu

IBM Cloud - Dává váš cloud dohromady

Cloudová platforma IBM Cloud není jen o vytváření nových aplikací, nebo migraci těch stávajících, na místních, nebo vzdálených aplikacích, nebo o nabízení IaaS a PaaS cloudových služeb. Je to o propojovaní všech těchto možností tak, aby se cloud mohl stát jádrem moderního podniku. IBM Cloud je platforma, která pomáhat firmám řídit jejich přeměnu.

50%

Pouze 50% členů vedení v českých společnostech umí jasně definovat požadavky na migraci aplikací do cloudu.

23%

Pouze 23% českých firem má dostatečně odborné znalosti pro zavádění cloudových řešení.

Kontaktujte nás