Proč právě hybridní cloud?

Proč je hybridní cloud stále populárnější? Dvě třetiny firem využívá naplno výhod hybridního prostředí, což znamená kombinaci tradiční IT infrastruktury a cloudové infrastruktury. Firma díky hybridnímu cloudu může optimalizovat náklady na digitální transformaci a zároveň výrazně zvyšit svoji produktivitu. A co víc, v těchto firmách se stává hybridní cloud odrazovým můstkem pro moderní trendy jako je Internet věcí (Internet of Things) nebo cognitive computing.

Podle IBM studie, provedené v roce 2015, 53% firem v Česku již využívá cloud computing. V příštích dvou letech se předpokládá nárust o 38% firem.

Stáhněte si zdarma zprávu Frost & Sullivan

60% českých firem preferuje privátní cloudová řešení
85% z předních světových firem tvrdi, že hybridní cloud napomáhá jejich obchodnímu růstu

Řízené služby: zabezpečení transformace na hybridní IT prostředí

35% firem v Česku již využíva cloud computing

38% V příštích dvou letech se předpokládá nárust firem, které budou využívat cloud computing o 38%.

V dnešní digitální ekonomice představují zprávy vedoucích pracovníků, které kombinují IT s obchodními imperativy, výzvu. Nové technologie navíc přinášejí zásadní změny v tom, jak lidé komunikují s firmami. Analytické IDC zprávy diskutují tři základní oblasti, kde chtějí nakupující využít řízené služby k posunutí se k hybridnímu IT.

Řídící pracovníci podniků opakovaně upozorňují na to, že pro firmy je nejdůležitější amortizace dluhů, která zahrnuje optimalizaci zisků, rostoucí příjem a snižování nákladů. S těmito imperativy úzce souvisí zaměření podniku na zajištění spokojenosti zákazníka a proniknutí na trh.

Hybridní cloud je trendem budoucnosti

Hybridní cloud je platforma pro budování, provozování a správu cloudových aplikací. IBM nabízí pro tuto oblast technologie, které mohou být plně u klienta v datacentru nebo mohou být ve veřejném cloudu. Oba tyto světy, veřejný a privátní, lze integrovat tak, aby se jednalo o hybridní model. Slyšeli jste někdy o hybridním cloudu?

Prohlédněte si infografiku hybridního cloudu

IBM Bluemix- Dává váš cloud dohromady

Cloudová platforma Bluemix není jen o vytváření nových aplikací, nebo migraci těch stávajících, na místních, nebo vzdálených aplikacích, nebo o nabízení IaaS a PaaS cloudových služeb. Je to o propojovaní všech těchto možností tak, aby se cloud mohl stát jádrem moderního podniku. Bluemix je platforma, která pomáhat firmám řídit jejich přeměnu.

50%

Pouze 50% členů vedení v českých společnostech umí jasně definovat požadavky na migraci aplikací do cloudu.

23%

Pouze 23% českých firem má dostatečně odborné znalosti pro zavádění cloudových řešení.

Kontaktujte nás