World Community Grid

זוהי תוכנית המציגה דרך חדשה בתרומה לקהילה.

התוכנית מהווה מאמץ הומני עולמי על מנת למחבר מיליוני מחשבים בודדים כדי ליצור כוח מחשוב גדול ולהפנות אותו לתמיכה בפרויקטים ומחקרים חשובים כגון: מציאת תרופה לסרטן, איידס, קיפול חלבונים וחיזוי מזג האויר.
יבמ, המובילה בתחום היצירה והפיתוח בטכנולוגיית המידע, תרמה את החומרה, התוכנה, השירותים הטכניים והמומחיות על מנת לבנות את התשתית ומספקת אירוח חינם, תחזוקה ותמיכה לאתר התוכנית.

איך זה עובד?
מתקינים תוכנה בטוחה וקלה לשימוש המשתמשת בכוח המחשב כאשר הוא אינו בשימוש.
כאשר מתאפשר, המחשב מבקש משימה מהשרת ומעבד את הנתונים. בסיום, שולח המחשב את התוצאות חזרה לשרת ומבקש ממנו משימה חדשה.

פרטים באתר: