אמצ"י ישראל

ארגון הגג למשתתפים ושותפים עסקיים של יבמ בישראל

אמצ"י ישראל. ארגון הגג למשתתפים ושותפים עסקיים של יבמ ישראל.

אמצ"י הוא גשר בין מה שמציעה טכנולוגיית המידע לבין הפתרונות הדרושים לארגון.
אם האתגר שלך הוא לגשר על הפער בין מרחב האפשרויות והפתרונות אותם מציעה הטכנול
גיה, לבין פתרונות עסקיים מתקדמים הדרושים לארגון תן לאמצ"י לסייע לך בהשגתם ומימושם.

מטרות ויעדים

אמצ"י היא עמותה שלא למטרות רווח, המהווה את ארגון הגג לקהילת החברות והארגונים העושים שימוש בטכנולוגיות המידע, לניהולם המתקדם והנמנים על לקוחות יבמ בתחום החומרה ו/או התוכנה.

היעדים המרכזיים של אמצ"י:

מוסדות העמותה

האסיפה הכללית היא הסמכות העליונה של העמותה. היא מתקיימת לפחות פעם אחת בשנה.

האסיפה הכללית מאשרת את הדין וחשבון על פעילות ועד העמותה (ההנהלה), את תקציב העמותה, הדוחות הכספיים ודוחות ועדת הביקורת . אחת לשנתיים בוחרת האסיפה הכללית בוועד העמותה, בוועדת הביקורת , בוועדת הבחירות ובוועדות אחרות הנקבעות ע"י האסיפה הכללית.

נבחרי הועד בוחרים מתוכם את יו"ר הוועד, סגן יו"ר הוועד והגזבר . חברי הועד יכהנו לא יותר מאשר שתי קדנציות רצופות. בתום תקופת הכהונה, יחוייבו הנבחרים בתקופת צינון של קדנציה אחת לפחות.

ו"ר הוועד יכהן גם כנציג ישראל בארגון המשתמשים האירופאי ,Europe Common או מי שימונה על ידו. חברי העמותה זכאים להשתתף כחברים בארגון הבינלאומי Common. הזכאות נקבעת ע"י תשלום דמי החבר לארגון הבינלאומי.

ועדת הבחירות, אחראית לארגון וביצוע הבחירות למוסדות העמותה ופרסום תוצאות הבחירות. Europe Common הוא ארגון משתמשי מחשבי הביניים של יבמ באירופה.

מי זכאי לחברות בארגון

ניווט בתוכן