Close [x]

Ennek az oldalnak az adattartalma a következő linkre kattintva érhető el / The information of this web page is available with clicking on this link : http://www.ibm.com/ibm/recycle/hu/weee/


WEEEAz Európai Parlament és Tanács elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló eredeti, 2002/96/EK számú irányelve (WEEE) 2005. augusztus 13-án lépett hatályba, az ezt módosító 2012/19/EU számú, általában „WEEE-átdolgozás” vagy „WEEE2” néven ismert irányelv pedig 2012. augusztus 13-án lett hatályos, amelyet az egyes európai uniós tagállamok saját belátásuk szerint ültettek át a saját jogrendjükbe.

Az irányelv kötelezettségeket fogalmaz meg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása és az ehhez kapcsolódó finanszírozás tekintetében. Az irányelv egyaránt vonatkozik a háztartási felhasználóktól származó hulladékra (amelyet egyes országokban fogyasztói típusú termékként határoznak meg), amely nagy valószínűséggel a közösségi hulladékkezelési rendszerbe kerül, illetve a háztartási felhasználóktól eltérő, például kereskedelmi felhasználókra. A pénzügyi kötelezettségek eltérőek a háztartási és a kereskedelmi elektromos és elektronikus hulladékok, illetve a „hulladékká vált régebbi berendezések” (2005. augusztus 13. előtt forgalomba hozott termékek) és a „hulladékká vált újabb berendezések” (2005. augusztus 13. után forgalomba hozott termékek) esetében. Az irányelv emellett előírja az „új” termékek megjelölését, és bizonyos információk biztosítását a felhasználóknak és az újrahasznosítást végző vállalatoknak.

Arról, hogy az IBM hogyan felel meg az EU-s, valamint a magyarországi szabályozásnak, a következő linkre kattintva lehet tájékozódni: http://www.ibm.com/ibm/recycle/hu/weee/