Pilvipalvelut. Kelpaisiko kustannussäästöt? Entä nopeammat käyttöönottoajat? Miltä kuulostaisi IT-ratkaisut pilvipalveluna?

Pilvipalvelut

Kelpaisiko kustannussäästöt? Entä nopeammat käyttöönottoajat? Miltä kuulostaisi IT-ratkaisut pilvipalveluna?

IT-palvelut. IBM tarjoaa teknologiapalveluja, jotka tuottavat mitattavissa olevia tuloksia liiketoimintaan.

Maapallo ei ainoastaan muutu "pienemmäksi ja litteämmäksi" vaan myös älykkäämmäksi. IT-infrastruktuurin on muututtava sillä maailman muuttuessa vaatimukset IT:tä kohtaan kasvavat.

Uusi aikakausi on täällä

Informaatioteknologia muuttuu nopeasti ja vaikuttaa yhä enemmän elämämme jokaiseen osa-alueeseen. Esimerkiksi sähköverkot, liikenteen valvonta, terveydenhuolto, vedenjakelu, ruoka, energia ja monet muut palvelut ovat nykyisin riippuvaisia informaatioteknologiasta.

Tietotekniikan uutuus ovat pilvipalvelut, jotka alentavat IT -kustannuksia merkittävästi, parantaen samanaikaisesti työmäärän optimointia ja palveluntarjontaa. Pilvipalvelut ovat erittäin skaalautuvia eli ne kasvavat yrityksen tarpeen mukana ja ovat erittäin helppoja käyttää ja hallita.

IBM:n tarjoamat pilvipalvelut

Valitsetpa sitten pilven palomuurisi sisäpuolelle tai ratkaisujen käytön IBM-pilven kautta, IBM:n turvalliset ratkaisut tarjoavat ylivertaista palvelunhallintaa sekä uusia sijoitusmahdollisuuksia.

Hyödyt: Pilvipalvelut tuovat

- Kustannustehokkuutta: palveluiden automatisointi ja suuruuden ekonomia pienentävät tuotettavan palvelun yksikkökustannuksia, lisäksi palvelun ostaja säästää rauta- ja ohjelmistolisenssikustannuksissa sekä IT-tuki ja -ylläpitokustannuksissa

- Joustavuutta: asiakas maksaa palvelusta käyttömäärän perusteella.

- Skaalautuvuutta: palvelut skaalantuvat asiakkaan tarpeiden mukaisesti

- Nopeutta: palvelun pystyttäminen nopeaa, uusimmat toiminnallisuudet helposti otettavissa käyttöön

- Luotettavuutta: järjestelmän luotettavuuden ja saatavuuden parantuminen

Mitä on cloud computing eli pilvipalvelu?

Pilvipalveluiden taustalla on joustava IT-infrastruktuuri, joka parhaimmillaan on liiketoiminnalle optimoitu, virtualisoitu, standardisoitu, automatisoitu ja käyttäjäkeskeisen ympäristö. Pilvipalvelut tarjoavat erilaisia hinnoittelu- ja liiketoimintamalleja erilaisten ja erikokoisten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

IT-palvelun toteuttaminen pilvestä on uudenlainen liiketoimintamalli IT-palveluiden tuottamiseen. Uusi toimintatapa antaa mahdollisuuden hyödyntää IT-strategiassa tarvepohjaista IT-palvelumallia, jonka avulla saadaan tehostettua liiketoiminnan kehitystä ja kustannusten hallintaa. Pilvipalvelut sallivat organisaatioiden tarpeiden esim. uusien ratkaisujen tai palveluiden tehokkaan ja nopean käyttöönoton.

Periaatteessa kyse on IT-palveluiden verkkokaupasta: asiakas – sisäinen tai ulkoinen – tilaa palvelun itsepalveluperiaatteella verkosta ja palvelut toimitetaan asiakkaalle nopeasti ja automaattisesti.

Pilven toteutusmalleja on kahta tyyppiä:

Yksityinen pilvi
Palvelut toimitetaan yrityksen oman intranetin kautta palomuurin sisäpuolella. Yritys voi myös hankkia oman pilven mutta laitteistot ja palvelut tarjotaan palveluntarjoajan konesalista.

Julkinen pilvi
Julkisen pilven tapauksessa pilvipalvelut tarkoittavat tietokonekapasiteetin ja -palvelujen ostamista/hyödyntämistä joustavasti palveluna internetin välityksellä. Sovellusten ja palvelujen ylläpito siirtyy kokonaan pilven ylläpitäjälle, ja yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.


Kehitys ja testaus

IBM SmartCloud Enterprise
Nopeuta sovelluskehitystä ja -testaamista. Eliminoi viiveet hankinnoissa, hyödynnä ohjelmistoja aiempaa paremmin ja madalla sovellustesi sijoituskustannuksia.

IBM Smart Business Test Cloud: (US)
Testaussovellukset yrityksesi palomuurin sisäpuolelle automaattisilla itsepalvelutoimilla. Alenna IT-kustannuksia samalla, kun hallitset ja parannat sovellusten laatua.


Informaatioratkaisut

IBM Smart Analytics System: (US)
Selvitä reaaliaikaisesti liiketoimintatiedot. Pääse käsiksi ja analysoi yrityksesi monilähteistä dataa tämän analyysiratkaisun avulla.

IBM Smart Business Storage Cloud: (US)
Hallitse massiivista informaation tarvetta samalla kun alennat kustannuksia ja mahdollistat tiedostojen jakamisen ja yhteistyön koko yrityksesi kesken.

IBM Information Archive: (US)
Arkistoi kaikenlaista informaatiota, jolla voit valvoa IT-kustannuksia, riskinhallintaa sekä tuottavuuden parantamista.


Kollaboraatio

IBM LotusLive™: Vapauttaa työntekijäresursseja maailmanluokan sosiaalisilla verkostoitumispalveluilla ja kollaboraatiotyökaluilla. Voit jakaa tiedostoja, pitää web-konferensseja sekä pikaviestiä oman web-selaimesi kautta.

IBM LotusLive iNotes™: Tarjoaa yrityksellesi turvallisen pilviperusteisen palvelun, joka on sähköpostin-, aikataulun- ja yhteydenpidonhallintaa varten. Alenna kustannuksia ja hallitse resurssirajoitteita säilyttäen samanaikaisesti yrityksen sähköpostikäytännöt ja rajoitteet.

%%sidebarspace%%