Referenssipankki

Nopeammin, helpommin
tehokkaammin, edullisemmin.

Pohjola Vakuutus valitsi IBM i2 -analytiikkaratkaisun

Tarkkaa tietoa rikosten ja rahanpesun torjuntaan

Lähtökohta

Vakuutusyhtiöiden maksamista korvauksista arviolta 10 prosenttia valuu huijauksiin. Pohjola Vakuutus Oy halusi tietää tarkasti, millaisten yritysten ja vastuuhenkilöiden kanssa se on tekemisissä. Tarkentunut tieto auttaa myös rahanpesun torjunnassa.


Ratkaisu

Pohjola Vakuutus otti käyttöön IBM i2 –analyysityökalut, joilla se voi yhdistää eri tietolähteistä keräämäänsä tietoa sekä visualisoida ja analysoida sitä monipuolisesti.

Hyödyt

Yhtiöllä on kyky toimia aiempaa ennakoivammin ja suojautua epätoivottujen yritysasiakassuhteiden aiheuttamilta riskeiltä. Lisäksi IBM i2 –analyysityökaluja on helppo käyttää ja muokata omiin tarpeisiin. Työkaluja voidaan käyttää myös nk. positiivisen tiedon etsintään.

Pohjola on Suomen johtava yritysten ja julkisyhteisöjen vakuuttaja. Vuonna 2011 yhtiön vakuutusmaksutuotot, yksityishenkilöiden vakuutukset mukaan lukien, olivat 1024 miljoonaa ja korvauskulut 754 miljoonaa euroa. Vahinkoilmoituksia yhtiö käsittelee vuosittain noin 400 000.


Olennainen tieto yrityksestä esiin

Vakuutusala arvioi, että noin 10 prosenttia yhtiöiden maksamista korvauksista valuu vakuutushuijauksiin.

”Meidän on tärkeä tietää, kenen kanssa olemme oikeasti tekemisissä. Tarvitsemme ratkaisuja, joiden avulla tunnistamme yrityksen: mikä yritys todella on, ja keitä ja millaisia sen taustahenkilöt ovat”, kertoo erityisasiantuntija Jani Samuli Pohjola Vakuutus Oy:stä.

Pohjola käyttää yritysvakuutustoimintaan liittyvien rikosten ja rahanpesun torjunnassa IBM i2 -analyysityökaluja, joiden avulla se pystyy yhdistelemään erilaisissa tietovarannoissa ja tiedonlähteissä olevaa tietoa – sekä oman organisaation että ulkopuolisten tiedonlähteiden keräämää tietoa. Kaupparekisterin ja omien asiakastietojärjestelmien lisäksi tietokantaan tuodaan yritystietoa muun muassa luottoluokittajilta ja mediasta.

”Tärkeintä on löytää olennainen. Etsimme kantaan keräämästämme tiedosta negatiivisia ehtoja täyttäviä kohteita. Voimme esimerkiksi poimia yritykset, joiden vastuuhenkilöt ovat liiketoimintakiellossa tai kartoittaa tietyssä osoitteessa toimineet yritykset ja tarkistaa niiden vastuuhenkilöt”, Samuli havainnollistaa.


Voimavarat rehellisiin asiakkaisiin

Analyysityökalujen hyöty syntyy Samulin mukaan siitä, että tarkan tiedon ansiosta yhtiö ei ota asiakkaaksi yritystä, joka olisi sille riski. ”Hyötyä on vaikea laskea suoraan euroina. Arvokasta on myös se, ettemme torppaa rehtejä yrityksiä, jotka olisivat meille hyviä asiakkaita.”

”Voimme käyttää analytiikkaa myös jo toteutuneen rikoksen selvittelyyn ja luovuttaa etsimämme taustatiedon tarvittaessa syyttäjälle.”

Rahanpesun ja rikosten torjunta on tällä hetkellä IBM i2 –analytiikan pääkäyttökohde Pohjola Vakuutuksessa. Jani Samuli näkee muitakin mahdollisuuksia. ”Analytiikkaratkaisuun voidaan kytkeä myös nk. positiivinen tieto eli samoilla analyysivälineillä voidaan etsiä positiivisia asioita, esimerkiksi yritysten välisiä kumppanuuksia, joita taas voidaan käyttää tukena esimerkiksi vakuutusten myynnissä.”

IBM i2 –analytiikkaratkaisun käyttö ei vaadi syvää tietokantatuntemusta. Se ei Samulin mukaan ole myöskään mikään kiveen hakattu valmis tuote, vaan käyttäjä voi helposti muokata siitä omanlaisensa työkalun omiin tarpeisiinsa. IBM-ratkaisun etuna hän pitää myös edullista hintaa. Lisäksi tietojen tietokantaan tuonnin automaatiotasoa voidaan tulevaisuudessa nostaa.

IBM osti i2-tuotteen kehittäneen yhtiön äskettäin, ja nyt i2-analytiikkaratkaisut ovat osa IBM:n ohjelmistotarjontaa.

”Olemme lähempänä toisiamme nyt, kun IBM toimii myös täällä Suomessa. Lisäksi on hyvä tietää, että ohjelmiston takana on iso tekijä”, Jani Samuli toteaa.

Ota yhteyttä

Jos haluat kysyä tai tilata:
Pauliina Reunanen
Business Development Representative - Business Analytics

Lue lisää ratkaisuistamme