IBM ja laatu

IBM:n tiimille laatu on yhtä tärkeää kuin asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet tuottamaan asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja. Laatu nähdään IBM:ssä ratkaisevan tärkeäksi arvoksi tuotekuvassamme ja kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme kanssa sekä perustana merkittävien ja kestävien asiakassuhteiden luomiselle.

Laadun toimittajana on erillisten organisaatioyksiköiden sijaan yksi yhtenäinen IBM, "One IBM". Toimitus voi tapahtua suoraan meiltä tai hyödyntämällä yhteistyökumppaneita ja kanavia, jotka kattavat koko maantieteellisesti laajan toiminta-alueemme.

Pyrimme jatkuvasti edistämään jokaisen asiakkaamme menestystä. Tämä näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä sekä asiakkaiden päätöksissä valita IBM:n tuotteet ja suositella niitä muille.

IBM:n johto vastaa siitä, että asetetut tavoitteet ja mittarit ohjaavat toimintaamme ja tukevat laatutavoitteiden saavuttamista. Kaikki IBM:läiset ovat IBM:n yhdeksän asiakaskokemuskäytännön mukaisesti sitoutuneet laadun jatkuvaan kehittämiseen.

IBM

Sisällön selaus

Linkkejä