IBM ja laatu

Korkea laatu ja asiakastyytyväisyys ovat aina olleet IBM:n toiminnan peruspilareita.

IBM:n maailmanlaajuiset laatuperiaatteet (IBM Quality Policy) luovat yhtenäiset puitteet toiminnallemme:

IBM on sitoutunut maailmanlaajuisesti tuottamaan korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja asiakkailleen. Laatu nähdään IBM:ssä ratkaisevan tärkeäksi arvoksi kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme kanssa.

IBM on sitoutunut tavoitteissaan asiakkaan kokonaistyytyväisyyteen. Tavoitteemme on ylittää asiakkaan odotukset, olipa kysymys tarjoamistamme tuotteista, ratkaisuista tai palveluista. Liiketoimintaprosessiensa kehittämisessä IBM pyrkii jatkuvasti vastaamaan markkinoiden haasteisiin. Tehokkailla liiketoimintaprosesseilla varmistetaan lisäarvon syntyminen asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

IBM:n johto vastaa siitä, että asetetut tavoitteet ja mittarit ohjaavat toimintaamme ja tukevat laadun ja asiakastyytyväisyyden jatkuvaa kehittämistä. Laadunhallintajärjestelmämme olennaisena osana on jokaisen IBM:läisen sitoutuminen korkealaatuiseen, asiakaslähtöiseen toimintaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

IBM:n laadunhallintajärjestelmä täyttää kansainvälisen ISO 9001:2008 – standardin vaatimukset ja on sertifioitu sen mukaisesti. Sertifikaatin on myöntänyt ja sitä ylläpitää Bureau Veritas Quality International (BVQI). Suomen IBM kuuluu Euroopan myynti- ja palveluorganisaation (EMEA - Europe/Middle East/Africa) sertifikaatin alle. Viimeisin sertifikaatti on liitetty oheen ja on ladattavissa PDF:nä.

Sisällön selaus

Linkkejä