IBM ja laatu

IBM on sitoutunut saavuttamaan kaikkein korkeimman laadun tuotteissaan. Laatu nähdään IBM:ssä ratkaisevan tärkeänä arvona tuotekuvassamme ja perustana kestäville asiakassuhteille, joille asiakkaamme menestys perustuu.

Asiakkaan käsitys IBM:stä ja IBM:n tarjoomista, tuotteista ja palveluista on linssi, jonka läpi laatua markkinoilla arvioidaan. Tavoitteemme on toimittaa arvoa asiakkaillemme aina, kun he asioivat IBM:n kanssa suoraan tai yhteistyökumppaneittemme kautta kaikilla maantieteellisillä markkinoilla, joilla toimimme. IBM kuuntelee asiakaspalautetta ja käyttää näkemyksiä asiakaskokemuksen ja tuotteittensa laadun parantamiseen. Asiakkaan päätös valita IBM ja suositella yritystämme omille yhteistyökumppaneilleen, kollegoilleen ja ystävilleen kuuluu IBM:n tapaan mitata menestystä.

Kun IBM:n johtajat määrittävät mittareita ja parannuskohteita ja tekevät toimia laatupäämäärien saavuttamiseksi, heidän vastuullaan on ymmärtää, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa IBM:n kanssa. Kaikkien IBM:läisten odotetaan noudattavan yhdeksää yhdeksän IBM: n käytäntöä (PDF, 113KB), jotka määrittelevät kaiken, mitä teemme yrityksemme nimissä.