Suomen IBM:n historia

IBM:n historiaa Suomessa 1936-2010

Maailma on muuttunut vuosisadan aikana paljon, mutta yhtiön perusajatus on aina säilynyt samana – ratkoa asiakkaiden liiketoimintaongelmia teknologian avulla.

IBM:n yli 100-vuotisen historian aikana muutos on ollut jatkuvasti läsnä. Yhteiskunnan, teknologian ja liiketoiminnan jatkuva muutos on vaikuttanut yritykseemme kaikkialla maailmassa. IBM on myös itse ollut mukana käynnistämässä monia näistä muutoksista. Jatkuva halu edistyä ja muuttua on avain IBM:n pitkään historiaan ja menestykseen. Yrityksemme on pystynyt sopeutumaan suuriinkin muutoksiin - 90-luvun siirtymä kohti palveluliiketoimintaa ja muutos globaaliksi integroituneeksi yritykseksi on yksi bisnesmaailman tunnetuimpia muutostarinoita.

Toisaalta IBM:n menestyksen on turvannut muutoksen vastapainona tietty pysyvyys. Monilla yksilöillä ja organisaatioilla on ollut tärkeä rooli tietojenkäsittelytieteen synnyssä ja kehityksessä, mutta IBM on ollut tämän tieteen kehityksen kärjessä alusta asti. Lisäksi olemme jo sadan vuoden ajan olleet mukana tekemässä maailmasta paremmin toimivaa paikkaa rakentamalla erilaisia liiketoiminnallisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja, sosiaaliturvajärjestelmistä tehokkaisiin toimitusketjuihin ja lentomatkailusta vähittäiskauppaan.

Viimeisen sadan vuoden aikana IBM:llä on ollut myös merkittävä rooli modernin yrityksen muokkaajana. IBM:llä ymmärrettiin jo varhaisessa vaiheessa, että yrityksen arvontuotanto perustuu henkilöstön osaamiseen rahan tai raaka-aineiden sijasta.

Voimme olla ylpeitä pitkästä historiastamme. Mutta meidän on myös aika katsoa tulevaisuuteen ja miettiä, miten voimme muuttua uudella vuosisadalla. Olemmehan aloittaneet kunnianhimoisimman muutosagendamme vuosikymmeniin – haluamme olla mukana rakentamassa älykkäämpää maailmaa.

Vuosikymmenlinkkejä selaamalla voit lukea, minkälainen osuus Suomen IBM:llä on ollut tässä satavuotisessa muutoksessa, ja mihin suuntaan olemme menossa.