Suomen IBM:n historia

IBM:n historiaa Suomessa 1936-2010

Kohti Internetin aikakautta

1990-luvun alku oli murroksen aikaa. Muutokset vaikuttivat asiakkaiden tapaan ostaa ja kuluttaa tietotekniikkaa, ja tämä mullisti IBM:n liiketoiminnan. Yksittäiset tuotteet ja palvelujen osat tulivat tärkeämmiksi kuin integroidut ratkaisut, ja asiakassuhteet muuttuivat. Alalla keskityttiin yksittäisiin työasemiin ja henkilökohtaiseen tuottavuuteen, ei koko yrityksen kattaviin ratkaisuihin. Koko toimialan kasvu maailmassa, Euroopassa ja erityisesti Suomessa hidastui, ja emoyhtiön heikentyneellä tuloksella oli vaikutuksia myös meihin. Suomen IBM:n liikevaihto aleni 1990-luvun alkuvuosina ja henkilöstöä vähennettiin merkittävästi. Yhtiön tulos pysyi kuitenkin voitollisena, ja vaikeina aikoina luotiin pohjaa tulevaisuuden liiketoiminnalle.

Vuonna 1990 IBM esitteli uudet PS/1-, RS/6000- ja ES/9000-tuoteperheet, joista viimeksi mainittu oli yhtiön merkittävin suurkoneuutuus 25 vuoteen.

Palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan nousu

Vuonna 1991 muodostettiin liiketoiminnan tehostamiseksi ja kustannusten alentamiseksi pohjoismaisten IBM-maayhtiöiden organisaatio IBM Nordic. Vuosikymmenen alussa IBM:n palveluliiketoiminta alkoi kasvaa voimakkaasti. Jo vuonna 1992 Suomen IBM:lle perustettiin kokonaan omistetut tytäryhtiöt Responsor Oy ja Iscom Oy. Responsor tarjosi tietojenkäsittelyn käyttöpalveluita sekä niihin liittyvää suunnittelua ja konsultointia. Iscom puolestaan tarjosi laitetoimittajasta riippumatonta huoltopalvelua, asennus- ja ylläpitotoimintaa sekä niihin liittyvää suunnittelu- ja konsultointipalvelua. Samana vuonna aloitettiin myös liiketoiminta kaikissa Baltian maissa Suomen IBM:n edustustoilla. Myöhemmin Baltiaan perustettiin itsenäiset, Suomeen raportoivat maayhtiöt. Responsor ja Iscom toimivat 1990-luvun ajan kiinteänä osana Suomen IBM:n liiketoimintaa, kunnes ne loppuvuodesta 1996 perustetun IBM Global Services -yksikön myötä fuusioitiin takaisin emoyhtiöön.

Vuonna 1992 solmittiin Suomen IBM:n ensimmäiset käyttöpalvelusopimukset. Aikakauden merkittäviä asiakastoimituksia olivat mm. Postipankin ATK-keskuksen puolitoista vuotta kestänyt muuttoprojekti Unioninkadulta Pohjois-Haagaan sekä Eläke-Sammon aikaansa edellä ollut elektroninen asiakirjavarasto.

IBM on jo 1990-luvulta lähtien ollut yksi maailman suurimmista avoimiin standardeihin perustuvien teknologioiden tukija. 1998 IBM aloitti Linuxin tukemisen ja sijoitti maailmanlaajuisesti miljoonia dollareita avoimiin standardeihin perustuviin ohjelmistoihin ja palveluihin.

Myönteistä huomiota Suomen IBM:lle toi myös yhtiölle 1995 myönnetty Suomen laatupalkinto palvelualojen sarjassa.

Lamasta huolimatta IBM pystyi toteuttamaan yhden maailman suurimmista ja tunnetuimmista liiketoiminnan transformaatioista. Yhtiön kohtaamat haasteet onnistuttiin 90-luvulla voittamaan siirtymällä uusille liiketoiminta-alueille etenkin palvelu- ja ohjelmistotuotteisiin sekä tukemalla avoimiin standardeihin perustuvia ohjelmistoja. IBM myös muutti perin pohjin toimintatapaansa keskittymällä asiakkaisiin muuttumalla ketterämmäksi, kuuntelemalla asiakkaita paremmin ja tekemällä enemmän yhteistyötä heidän kanssaan.