Suomen IBM:n historia

IBM:n historiaa Suomessa 1936-2010

Sovellusten edelläkävijänä

1950- ja 1960-luvulla IBM-koneita alettiin käyttää myös teollisuuden prosessisovelluksissa. Enso Gutzeit Oy oli alan uranuurtaja sovelluksellaan, jossa IBM 1710 -konetta käytettiin paperinvalmistuksessa paperin kosteuden ja neliöpainon säätöön.

Sitten astuttiin jo seuraavaan tietokonesukupolveen, IBM System/360:een, jonka merkittävimpiä sovelluksia olivat mm. Turun Sanomien ladontasovellus ja Finnairin paikanvarausjärjestelmä. IBM S/360 -järjestelmän markkinoille tulo mahdollisti sen, että huomio alkoi yhä enemmän keskittyä uusiin sovelluksiin ja johdon informaatiojärjestelmiin.

Turun Sanomat oli edelläkävijä tietokoneladontasysteemiä käyttöönotettaessa. Tietojemme mukaan Turun Sanomat oli ensimmäinen asiakas Euroopassa, joka ryhtyi käyttämään tietokoneladontaa.

Finnairin paikanvarausjärjestelmässä oli puolestaan merkityksellistä se, että ensimmäistä kertaa hallinnollisessa sovelluksessa rekisteröitiin ja saatiin tietoja reaaliajassa. Tämän sovelluksen kehittämisessä käytettiin myös ensimmäistä kertaa Suomessa laajamittaisesti hyväksi IBM:n kansainvälistä systeemitukiorganisaatiota.

System/360:aa seurasi S/370, jonka yhteydessä voitiin jo ryhtyä puhumaan varsinaisista johdon informaatiojärjestelmistä. S/370-sukupolven käyttö Suomessa vakiintui hitaammin kuin aiempien IBM-tietokoneiden, sillä ensimmäiset markkinoille tulleet laitteistot olivat melko suuria. Myöhemmin sarjaa täydennettiin pienemmille käyttäjille tarkoitetuilla laitteistoilla.

IBM oli vielä 60-luvulla aktiivisesti mukana myös kirjoituskonebisneksessä. Yksi IBM:n kaikkien aikojen suosituimmista laitteista oli 1961 markkinoille tullut "golfpallokirjoitin", IBM Selectric typewriter. Ennen IBM:n keksintöä sähkökirjoituskoneissa oli tavallisen kirjoituskoneen kaltaiset kirjasinvarret, mutta Selectricissä kirjasimet oli muotoiltu teräksisen pallon pintaan. Pallo voitiin myös helposti vaihtaa, jolloin saatiin käyttöön erilaisia kirjasinlajeja ja kielikohtaisia kirjaimistoja.