Suomen IBM:n historia

IBM:n historiaa Suomessa 1936-2010

Tietokoneiden maihinnousu

1950-luvulla tapahtunut reikäkorttikoneiden läpimurto maassamme loi pohjan myös tietokoneiden myynnille Suomessa 1960-luvulla ja sen jälkeen. Kun kysyntä kasvoi, ei vielä pystytty ennakoimaan, kuinka paljon tietokoneita maassamme tarvittaisiin. Optimistisetkin arviot IBM:n myyntikokouksissa lähtivät siitä, että tarve oli enemmän kuin yksi, mutta ei juuri kahta enempää.

Postisäästöpankin tilaama Suomen ensimmäinen tietokone, "Ensi"-lempinimellä tunnettu IBM 650, muodosti käännekohdan tietokonemarkkinoillamme. Järjestelmä perustui magneettiseen rumpuun, jolle ohjelma oli talletettu. Seuraavaksi tulivat IBM-tietokoneet 1401 ja 1410, jotka lopullisesti avasivat markkinat Suomessa. 1401-koneita oli yleisessä käytössä aina 1960-luvun lopulle saakka. Mallisarja osoittautui erittäin varmaksi laitteistoksi, ja IBM:n kehittämä levymuistiperiaate löi itsensä lopullisesti läpi tässä mallisarjassa. Tietokonepalvelun tilaama IBM 1410 edusti silloisissa olosuhteissa maassamme suurkonetta. Tämäntyyppisiä laitteistoja asennettiin useita, yksi niistä Pääesikuntaan.