Ympäristön huomioonottaminen päivittäisessä työssä

IBM:llä on laaja ympäristöohjelma, joka on määritelty ympäristöpolitiikassamme. Pyrimme jatkuvasti tekemään tuotantoprosesseista ja tuotteista ympäristön kannalta parempia.

Ympäristötyömme perustana on tuotteidemme lainsäädännön tunteminen ja noudattaminen. Tämän lisäksi olemme ryhtyneet lukuisiin konserninlaajuisiin, vapaaehtoisiin toimenpiteisiin, jotta voisimme ottaa ympäristön vielä paremmin huomioon.

IBM julkaisi ensimmäisen ympäristöraportin vuonna 1990, ja vuosittaiseen ympäristöraportointiin siirryttiin vuonna 1996.