GraduatesGraduates

What we look for

We are looking for candidates who recently graduated (not more than two years of work experience) or has less than one year remaining of their studies

The most successful people at IBM share a distinct set of characteristics. These begin with energy and creativity, along with a clear focus on delivering exceptional customer service. Here’s the lowdown on them.

Adaptability

Hoe gaat u om met veranderende eisen en stress? Bent u flexibel? Hebt u met succes een aantal projecten met concurrerende deadlines afgesloten?

Communication

Presenteert u informatie duidelijk, exact en beknopt? Past u de manier waarop met uw toehoorders communiceert aan? En naar anderen luistert?

Client focus

Kunt u zich een situatie voorstellen vanuit het standpunt van een cliënt, of het nu collega's of klanten zijn? Kunt u hun behoeften ondervangen?

Creative problem solving

Past u vernuftigheid toe, ondersteund door logische methoden en analyses, om oplossingen voor te stellen? Kunt u problemen vóór zijn? Presenteert u innovatieve ideeën?

Drive

Wilt u proactief nieuwe vaardigheden leren – zelfs wanneer zij buiten de reikwijdte van uw huidige functie vallen? Bent u bereid de tijd en energie in te zetten die nodig is om resultaten te bereiken?

Teamwork

Hoe werkt u samen met anderen om gedeelde doelen te bereiken? Bouwt u gemakkelijk relaties op met anderen? Bent u een teamspeler?

Passion for IBM

Weet u wat IBM doet en wat onze meest recente wapenfeiten zijn? Bent u op de hoogte van de nieuwste trends in onze industrie? Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd? (U dient de feiten bij de hand te hebben en over het daarbij passende enthousiasme te beschikken.)

Taking ownership

Accepteert u verantwoordelijkheid voor taken/beslissingen? En implementeert u de beslissingen snel? Kunt u laten zien wanneer u eraan hebt gewerkt om uw fouten te corrigeren?

Gebruikt u dezelfde voorbeelden bij elke toepassing? En ontdekt u dat veel ervan bijna onmiddellijk worden afgewezen? Geen officiële werkervaring en bezorgd over hoe u bent in vergelijking met personen, die dat wel doen? Lees vervolgens door om te weten te komen hoe een derdejaars student Bedrijfskunde zonder officiële werkervaring toegang kreeg tot een topstageprogramma bij IBM.

Top Tips

Here’s where we’ll give you our top tips on surviving the selection process! These may all sound simple and obvious, but you would be surprised what basic mistakes are made during our selection process.

Throughout the process think about the skills IBM is looking for and how you can demonstrate to us that you have these.

Application form

Our 3 top tips to help you get through the test are:

Interviews

Search jobs

To search through all jobs that we have available at present, please click here.

Step 1

Select your search filters:

Step 2

When you find the job you are interested in then hit the ‘Apply Directly’ or ‘Add to Basket’ if you want to apply for multiple job positions.

Step 3

Complete the form to register and follow the instructions on the screen on how to apply and submit your CV.


Vanessa Gough’s Top Tips
Vanessa is a Professional Development Manager at IBM.

 

Solliciteren

Oké, wij hebben uw interesse opgewekt en nu wilt u weten wat er hierna gaat gebeuren. De vragen tollen door uw hoofd… Wat zoeken zij? Hoe kan ik solliciteren?

In dit deel geven wij u alle informatie die u 'moet hebben' om uw sollicitatie bij IBM te laten slagen.

Wat zoeken wij

Voor de meeste van onze vacatures is elke graad acceptabel, omdat dit een trainingsplan is voor afgestudeerden dat kan worden aangepast aan uw behoeften. (Wanneer er specifieke vereisten zijn met betrekking tot de graad, verzoeken wij u de individuele functiebeschrijvingen opnieuw te raadplegen.)

De meest succesvolle mensen bij IBM delen specifieke karaktertrekken. Deze beginnen met energie en creativiteit, samen met een duidelijke focus op het leveren van exceptionele klantenservice. Dit zijn de feiten.

Adaptability

Hoe gaat u om met veranderende eisen en stress? Bent u flexibel? Hebt u met succes een aantal projecten met concurrerende deadlines afgesloten?

Communication

Presenteert u informatie duidelijk, exact en beknopt? Past u de manier waarop met uw toehoorders communiceert aan? En naar anderen luistert?

Client focus

Kunt u zich een situatie voorstellen vanuit het standpunt van een cliënt, of het nu collega's of klanten zijn? Kunt u hun behoeften ondervangen?

Creative problem solving

Past u vernuftigheid toe, ondersteund door logische methoden en analyses, om oplossingen voor te stellen? Kunt u problemen vóór zijn? Presenteert u innovatieve ideeën?

Drive

Wilt u proactief nieuwe vaardigheden leren – zelfs wanneer zij buiten de reikwijdte van uw huidige functie vallen? Bent u bereid de tijd en energie in te zetten die nodig is om resultaten te bereiken?

Teamwork

Hoe werkt u samen met anderen om gedeelde doelen te bereiken? Bouwt u gemakkelijk relaties op met anderen? Bent u een teamspeler?

Passion for IBM

Weet u wat IBM doet en wat onze meest recente wapenfeiten zijn? Bent u op de hoogte van de nieuwste trends in onze industrie? Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd? (U dient de feiten bij de hand te hebben en over het daarbij passende enthousiasme te beschikken.)

Taking ownership

Accepteert u verantwoordelijkheid voor taken/beslissingen? En implementeert u de beslissingen snel? Kunt u laten zien wanneer u eraan hebt gewerkt om uw fouten te corrigeren?

Gebruikt u dezelfde voorbeelden bij elke toepassing? En ontdekt u dat veel ervan bijna onmiddellijk worden afgewezen? Geen officiële werkervaring en bezorgd over hoe u bent in vergelijking met personen, die dat wel doen? Lees vervolgens door om te weten te komen hoe een derdejaars student Bedrijfskunde zonder officiële werkervaring toegang kreeg tot een topstageprogramma bij IBM.

Toptips

Hier geven wij u onze toptips met betrekking tot door het selectieproces komen! Dit kan allemaal simpel en voor de hand liggend lijken, maar het zou u verbazen welke beginnersfouten er worden gemaakt tijdens ons selectieproces.

Denk tijdens het hele proces aan de vaardigheden waarnaar IBM op zoek is en hoe u kunt aantonen dat u daarover beschikt.

Sollicitatieformulier

Sollicitatiegesprekken

Zoeken naar een baan en solliciteren

Om alle op dit moment beschikbare functies te bekijken, klikt u hier.

Step 1

Selecteer uw zoekfilters:

Step 2

Wanneer u de baan vindt waarvoor u interesse hebt, drukt u op de ‘Apply Directly’ of ‘Add to Basket’ als u wilt solliciteren naar meerdere banen.

Step 3

Vul het formulier in om u te registreren en volg de instructies op het scherm met betrekking tot hoe u kunt solliciteren en uw CV kunt indienen.


Vanessa Gough’s Top Tips
Vanessa is a Professional Development Manager at IBM.