I IBM ser vi kvalitet med vores kunders øjne. IBM's fokus på at have den bedste kvalitet i vores produkter, serviceydelser og løsninger er værdigrundlaget for vores image, og det er den hjørnesten, som IBM bygger varige og essentielle kunderelationer på.

Vi leverer værdi som ét samlet IBM (One IBM) og ikke via individuelle organisationer eller enheder. Det kan foregå direkte eller via vores partnere og kanaler i de markeder vi betjener, også på tværs af forskellige regioner.

IBM's mål er konsekvent at levere en ydelse, der bidrager til succes for den enkelte kunde og munder ud i høj kundetilfredshed og i, at kunden både vælger IBM og anbefaler IBM.

IBM’s ledere er ansvarlige for at definere metrikker og målsætninger for forbedringer samt at stå i spidsen for handlinger, der medvirker til, at vi når vores kvalitetsmål. Alle IBM'ere forventes at bidrage til kontinuerlig kvalitetsforbedring på baggrund af IBM's ni praksisser for kundeoplevelse.

Certificate