IBM Danmark

Videnskab og teknologi for de unge
– Teachers TryScience for danske folkeskolelærere

Hvad er Teachers TryScience?

Teachers TryScience er en hjemmeside for grundskolelærere, som underviser i fagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og matematik.

Her finder du gratis og anderledes undervisningsforløb med spændende eksperimenter, videovejledninger og grafiske eksempler. Siden byder både på en række oversatte, danske forløb og et hav af inspirerende amerikanske forløb.

Hver lektion er opbygget, så du nemt kan se, hvor lang tid der kræves, hvilket alderstrin sværhedsgraden passer til og hvilke emner lektionen dækker. Til hvert forløb er der læringsmål, forløbsmaterialer med elevark samt beskrevne muligheder for at arbejde med differentieret undervisning. Fx er der til alle de danske forløb udviklet rubrics, som er et værktøj til niveauopdelt, målstyret undervisning.

teachers try science Formålet med Teachers TryScience er at gøre STEM-undervisningen (Science, Technology, Engineering and Math) spændende og relevant for eleverne og let for lærerne at undervise i.


Den nye undervisningsreform og STEM

De nye Fælles Mål fokuserer på et øget tværfagligt samarbejde mellem naturfagene på klassetrinene 7.-9. Det bliver fx obligatorisk at gennemføre mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb. Samtidig skal læreren indtænke tre nye, tværgående emner i undervisningen; IT og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab.

Hvorfor bruge Teachers TryScience?
Det er ressourcekrævende at udvikle spændende og interaktive undervisningsforløb. Med målet om en øget tvær-/fællesfaglighed skal der også være tid til at udvikle og koordinere med kollegaer.

Teachers TryScience tilbyder dig tværfaglige og anvendelsesorienterede undervisningsforløb, som inddrager eleverne, via hverdags eksempler, og får dem til at reflektere over faglige problemstillinger.


STEM for fremtiden
Rapporten "Science, technology, engineering and mathematics education: Overcoming challenges in Europe" fra 2011 viste, at kun 2 % af eleverne i Europa uddanner sig inden for STEM-områder, mens tallet er 20 % i Asien.

En undersøgelse af de studerendes motivation slog fast, at den manglende interesse blandt europæiske elever skyldes, at undervisningen virkede kedelig, svær og fjern fra deres hverdag.

Rapporten fremhæver det generelt anerkendte behov for, at flere unge interesserer sig for og uddanner sig inden for STEM-relevante områder. Dette for at sikre ikke mindst de vesteuropæiske landes konkurrencedygtighed fremover. En væsentlig konklusion i rapporten var, at der skulle drastiske ændringer til i den pædagogiske måde, der undervises på. Generelt bør eksperimenter, videoeksempler og tværfaglig læring opprioriteres.

Læs rapporterne om STEM her:


Hvorfor går IBM ind i Teachers TryScience?

IBM ønsker at bidrage til uddannelsen af morgendagens talenter ved at sætte STEM på agendaen i vores uddannelsessystemer. Talenter med disse kompetencer er vigtige for os som virksomhed, for dansk konkurrenceevne og dermed for vores fælles fremtid.

Kontaktinformation

  • Sanne Urbak

    Har du spørgsmål vedrørende IBM’s samfundsansvar så kontakt CSR Manager Sanne Urbak


Danske lektionsplaner klar til brug

Udforsk den engelske hovedside