IBM Danmark

Reducing carbon. You know it's good for the world. Now find out why it's good for business.

Din vej til den grønne bundlinje

Klimaindsats og effektiv virksomhedsdrift er to sider af samme sag.

En reduktion af din virksomheds elforbrug og CO2- udslip bliver hurtigt til grønne tal på bundlinjen.

IBM's Vækshus er en datacenterstrategi, der binder miljørigtig drift sammen med en sund virksomhedsøkonomi - nu og for fremtiden.

Vi har inddelt din virksomhed i områder, der hver især repræsenterer både værdi og omkostninger - for bundlinjen og miljøet.

Udfordring og strategi

Vis Løsning | Skjul løsning

Products & Services

Vis Løsning | Skjul løsning

 • Products & Services

  Hvordan designes jeres produkter og services, så de understøtter en grøn profil?

  Kortlægningen af din virksomheds miljøpåvirkning og profil spænder fra produktion og daglig drift til genbrug og kundernes holdning til jeres produkt. Der er meget din virksomhed kan gøre – helt ned i detaljen, for at minimere miljøbelastningen af jeres egen produktion og skabe et konkurrencedygtigt grønt image i forhold til kunder, konkurrenter og leverandører.


  Udfordringer


  Løsning


Den daglige drift

Vis Løsning | Skjul løsning

Den menneskelige faktor

Vis Løsning | Skjul løsning

 • People

  Hvordan involverer du dine medarbejdere og opretholder en miljørigtig adfærdsændring?

  En af forudsætningerne for at skabe en grøn virksomhed er mobilisering af medarbejderne. De ansatte skal kende virksomhedens grønne strategi, og konkrete målsætning. Hvad er vores mål med en miljøstrategi, hvordan gennemfører vi den, hvad betyder det for os nu og i længden? Hvad skal vi gøre anderledes? Medarbejdernes forståelse af og opbakning til projektet vil hjælpe med at føre det ud i livet.


  Udfordringer


  Løsning


IT-løsningen

Vis Løsning | Skjul løsning

De fysiske rammer

Vis Løsning | Skjul løsning

 • Property

  Hvordan nedsætter du CO2-udledningen på tværs af virksomhedens lokationer

  Virksomhedens fysiske lokationer spiller også en rolle i forhold til at skabe en effektiv infrastruktur, ressourcebesparelser og grøn profilering. Så benchmark jeres bygninger i forhold til infrastruktur, forsyningskæde og praktisk set-up


  Udfordringer


  Løsning


Rapportering og oplysning

Vis Løsning | Skjul løsning

 • Information

  Hvordan måler, administrerer og udnytter I jeres energioplysninger?

  Flere og flere kunder – uanset branche stiller krav til, at deres leverandører kan dokumentere klare miljømæssige resultater. Når du etablerer en grøn IT strategi og et energibesparende datacenter, får du mulighed for at måle resultaterne – og ikke mindst formidle dem videre.


  Udfordringer


  Løsning